ONLINE MINIKURZ A PRODUKT

POZITÍVNE AFIRMÁCIE PRE DETI

Hra, ktorá rozvíja pozitívne myslenie u detí vo veku 7-14 rokov.

Hra obsahuje 56 kartičiek s pozitívnymi výrokmi a pútavou grafikou. Jej cieľom je podporiť u detí a dospievajúcich základné životné hodnoty a ich aplikovanie v každodennosti.

Podpor zdravie a pozitívne naladenie svojich detí v každodennosti

Kúpou produktu získaš prístup do našej online Akadémie Nadýchni sa života® a ku kartičkám, ktoré sú súčasťou online minikurzu určenému deťom vo veku 7-14 rokov.

Cieľom hry je podporiť u detí základné životné hodnoty a motivovať ich k aplikovaniu rôznych pozitívnych hodnôt a postojov v každodennosti.  56 kartičiek je vytvorených tak, aby u detí rozvíjali a podporovali:

  • pozitívny spôsob myslenia,
  • emocionálnu inteligenciu,
  • pozitívne naladenie sa v každodennosti,
  • seba prijatie a seba vnímanie,
  • sebadôveru,
  • zdravé priateľské a rodinné vzťahy.

Každá kartička obsahuje jednoduchú myšlienku (afirmáciu) s pútavou grafikou. Súčasťou minikurzu sú aj pokyny, ako kartičky využiť čo najlepšie a vďaka práci s nimi dosiahnuť pozitívnej zmeny v živote, v myslení i vo vzťahoch. Zároveň môžu byť skvelým nástrojom na zmenu zlozvykov na dobrozvyky alebo na dosahovanie cieľov.

Kartičky sú určené deťom vo veku 7-14 rokov. Použiť ich môžete doma, v záujmových krúžkoch a tiež v škole.

Ide o digitálny produkt, ku ktorému získaš prístup IHNEĎ PO ÚHRADE OBJEDNÁVKY.

Kto je autorkou tejto hry?

Tina Penxová je lektorkou zdravotnej gramotnosti a odborníčkou na zdravé dýchanie a vnútornú rovnováhu. Vedomá práca s dychom, telom i mysľou sú jej vášňou od detstva. A vzdelávanie sa v týchto oblastiach je jej celoživotným koníčkom. Aktuálne študuje Liečebnú pedagogiku na UK v Bratislave. 

Jej odbornosť je zameraná na zvyšovanie zdravotnej gramotnosti a podporu fyzického, mentálneho a emocionálneho blaha za pomoci dychu a nastolenia vnútornej rovnováhy. 

Vo svojej praxi a v práci s dychom preferuje individuálny prístup, hovorí: "Naše dýchanie i zdravie sú tak jedinečné ako jedinečný je každý z nás." Zameriava sa najmä na správne dýchanie, reštart dychového vzorca, dýchanie nosom, zlepšenie postojovej stability a nastolenie vnútornej harmónie. 

Tina verí, že zdravé dýchanie a vnútorná rovnováha sú kľúčom k dosiahnutiu celkovej pohody a blahobytu.

Tina_office_biela_S