TVOJA OBJEDNÁVKA BOLA ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÁ

Čítaj pozorne, prosím:

  • SKONTROLUJ SVOJ E-MAIL
    Do tvojej mailovej schránky práve odletela faktúra a doklad o prijatí platby, resp. zálohovú faktúru spolu s inštrukciami pre úhradu platby bankovým prevodom. Ak faktúru nenájdeš v doručenej pošte, hľadaj v reklamách / spame / hromadnej pošte.
  • REZERVUJ SI ČAS NÁŠHO STRETNUTIA
    Klikni na kalendár nižšie a zvoľ si čas nášho stretnutia, ktorý ti vyhovuje. Potvrdenie termínu stretnutia a info o mieste stretnutia obdržíš e-mailom.
  • Ak e-mail neobdržíš, skontroluj si priečinky SPAM / HROMADNÁ POŠTA / REKLAMA. Ak e-mail nenájdeš ani v uvedených priečinkoch, kontaktuj ma na tel. č. 0907 512301.
  • VYPLŇ ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK
    Ak si ešte neabsolvoval/a s dieťaťom vstupnú konzultáciu, je nesmierne dôležité, aby si tak urobil/a a zároveň, aby si pred našim prvým stretnutím vyplnil/a zdravotný dotazníka za svoje dieťa. Ďakujem.
Tina_office_biela_S