TVOJA OBJEDNÁVKA BOLA ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÁ

Čítaj pozorne, prosím:

  • SKONTROLUJ SVOJ E-MAIL
    Do tvojej mailovej schránky práve odletela faktúra a doklad o prijatí platby, resp. zálohovú faktúru spolu s inštrukciami pre úhradu platby bankovým prevodom. Ak faktúru nenájdeš v doručenej pošte, hľadaj v reklamách / spame / hromadnej pošte.
  • REZERVUJ SI ČAS NÁŠHO STRETNUTIA
    Z možností nižšie si zvoľ tú službu, ktorú si pred malou chvíľou uhradil/a. Klikni na príslušný kalendár a zvoľ si čas stretnutia, ktorý ti vyhovuje. Potvrdenie termínu stretnutia obdržíš e-malom.
  • Ak e-mail neobdržíš, skontroluj si priečinky SPAM / HROMADNÁ POŠTA / REKLAMA. Ak e-mail nenájdeš ani v uvedených priečinkoch, kontaktuj ma na tel. č. 0907 512301.
  • VYPLŇ ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK A TEST DÝCHANIA
    Je nesmierne dôležité, aby si pred našim prvým stretnutím vyplnil/a zdravotný dotazníka a urobil/a si test dýchania. V prípade, že si rezervuješ úvodnú konzultáciu s dieťaťom, test dýchania za dieťa nie je potrebný. Môžeš si ho urobiť ty sám/sama.
Tina_office_biela_S