KARTIČKY S POZITÍVNYMI AFIRMÁCIAMI PRE DETI VO VEKU 7-14 ROKOV

ZÁBAVOU K POHODE A RADOSTI

Afirmácie sú pozitívne výroky, ktoré môžu pomôcť podporiť sebaprijatie, sebavnímanie, vieru vo vlastné sily, pozitívne myslenie.

Zároveň môžu byť skvelým nástrojom na zmenu zlozvykov na dobrozvyky alebo dosiahnutie cieľov. 

Zakúpením tohto produktu získaš 56 pomôcok, v podobe afirmačných kartičiek,
pre posilnenie sebadôvery a životných hodnôt.

POSILŇUJ SVOJE HODNOTY, SEBAPRIJATIE A SEBADÔVERU

V tomto online produkte objavíš 56 kartičiek, ktoré obsahujú afirmácie pre deti vo veku 7-14 rokov. Sú spojené s dôležitými základnými životnými hodnotami, ako je láskavosť a priateľstvo. Kartičky sú vytvorené tak, aby u vašich detí rôzvíjali:

  • spôsob myslenia,
  • emocionálnu inteligenciu,
  • pozitívne myslenie,
  • sebaprijatie a sebavnímanie,
  • sebadôveru
  • zdravé priateľské a rodinné vzťahy.

Každá z 56 afirmačných kartičiek obsahuje jednoduchú myšlienku (afirmáciu) spolu s pútavou grafikou. Kartičky môžeš používať doma, v záujmových krúžkoch a tiež v škole.

Kartičky sú digitálny produkt - ich zakúpením získaš prístup do našej online akadémie Nadýchni sa života® a do online produktu, v ktorom získaš pokyny, ako využiť afirmácie na dosiahnutie pozitívnej zmeny čo najlepšie a tiež PDF dokument s kartičkami. Dokument si stiahneš, vytlačíš na tebou zvolený papier a môžeš sa zabávať. Dokument odporúčame stiahnuť priamo do počítača, nie do telefónu alebo tabletu.

Upozornenie: Zakúpenie produktu nie je možné stornovať a žiadať o vrátenie peňazí, vzhľadom na digitálnu povahu tohto produktu.