Dýchanie a funkčnosť orgánov

pexeso-16

Funkčnosť našich orgánov je závislá na našom dýchaní. Každým nádychom prijímaš kyslík potrebný pre ich funkčnosť, každým výdychom pomáhaš telu očistiť sa od škodlivých látok. Dych je život. Dýchanie je zdrojom vnútornej rovnováhy, homeostázy.

Nadýchni sa života!

Stres, dýchanie a zdravie orgánov

Najzávažnejšou civilizačnou chorobou dnešnej doby je stres a tou druhou - nesprávne dýchanie! Zvýšená a dlhopretrvávajúca hladina stresu, znížená kvalita dýchania a dlhodobý nedostatok kyslíka sú najzávažnejšími narušiteľmi homeostázy - vnútorného prostredia. 

Homeostázou pomenúvavame akýkoľvek samoregulačný proces, ktorým si biologické systémy udržiavajú stabilitu a zároveň sa prispôsobujú podmienkam optimálnym pre prežitie. Homeostáza je stav, pri ktorom vnútorné prostredie živého organizmu zostáva v určitých limitoch, ktoré umožňujú jeho normálne fungovanie. Tieto limity neustále narušujú zmeny vonkajšieho prostredia.

Ak je homeostáza úspešná, život pokračuje, ak nie, nastáva katastrofa - narušenie vnútorného prostredia, narušenie funkčnosti orgánov a systémov tela (ochorenia) alebo smrť. Dosiahnutá stabilita je vlastne dynamická rovnováha, v ktorej dochádza k neustálym zmenám, ale prevládajú relatívne rovnaké podmienky.

Najväčším narušiteľom homeostázy je stres:

STRES Z VONKAJŠIEHO PROSTREDIA

Napríklad chlad, teplo, hluk, životné prostredie, situácie, v ktorých sa ocitnem, ohrozenie života a iné.

STRES Z VNÚTORNÉHO PROSTREDIA

Napríklad - nízka hladina cukru, nedostatočný príjem vody, či kyslíka, vnútorná rovnováha - fyziologické zmeny, atď.

PSYCHOLOGICKÉ A SOCIÁLNE STIMULY

Napríklad spoločenské normy, zmeny v sociálnych väzbách, emočné prežívanie situácii.

Ako regulovať funkčnosť homeostázy a podporovať zdravie orgánov (aj za pomoci dýchania)?

Akýkoľvek dynamický systém má tendenciu dosiahnuť ustálený stav (rovnováhu), vďaka ktorému má väčšiu schopnosť odolávať vonkajším zmenám. Keď sa takýto systém naruší, zabudované regulačné zariadenia reagujú na odchýlky a nastolia novú rovnováhu; takýto proces je spätnou väzbou. Všetky procesy integrácie a koordinácie funkcií, či už sprostredkované elektrickými obvodmi alebo nervovými a hormonálnymi systémami, sú príkladom homeostatickej regulácie.

pexeso-23

Áno, práve nervový a hormonálny systém sú základnými nástrojmi pre reguláciu vnútornej rovnováhy. Funkčnosť oboch systémov dokážeme regulovať za pomoci dýchania - správnym dýchaním dokážeme uvoľniť veľké množstvo fyzického i emočného stresu.

Dych je kľúč k zdravému a naplnenému životu. Dýchaním upravujeme funkčnosť vnútorného prostredia.

Viac informácií
pexeso-7

Funkčnosť homeostázy môžeme podporiť správnou životosprávou a tiež správnym dychovým vzorcom. Správna životospráva nie je len o strave! ŽIVOTO-SPRÁVA je o správnom prístupe k svojmu telu a životu. Zahrňuje vedomú prácu s psyché (emóciami) ale aj prácu s telom (strava, pohyb, spánok, príjem tekutín a kyslíka).

Viac informácií

Podpor zdravie orgánov za pomoci dychu

Väčšina technologických systémov je v porovnaní so schopnosťou ľudského tela presne regulovať množstvo kritických premenných a zložitých biologických procesov primitívna. Táto pozoruhodná schopnosť udržiavať konzistentné vnútorné prostredie sa označuje ako homeostáza.

Dýchací systém, ktorý zahŕňa nos, ústa, pľúca a niekoľko ďalších orgánov zapojených do dýchania, sa podieľa na rôznych dôležitých aspektoch homeostázy, z ktorých dva najdôležitejšie sú udržiavanie pH a regulácia výmeny plynov. Obe tieto homeostatické funkcie súvisia s biochemickými úlohami dvoch základných dýchacích plynov, oxidu uhličitého a kyslíka. Kyslík sa dostáva do tela ako súčasť vzduchu, ktorý dýchame, a spracováva sa v pľúcach. Oxid uhličitý, ktorý vzniká ako vedľajší produkt bunkového metabolizmu, putuje krvným obehom do pľúc a je vydychovaný.

Dýchacia homeostáza sa zaoberá reguláciou zloženia krvných plynov, ktoré je v súlade s udržiavaním bunkovej homeostázy.

Odborné zdroje:

  • What Is the Respiratory System's Role in Homeostasis? (CrossRef)
  • The respiratory system and homeostasis (CrossRef)
  • Neural control of breathing and CO2 homeostasis (pdf)