Stres a dýchanie - ako sú prepojené?

pexeso-22

Je to téma, ktorej sa dotýkame na mnohých kartičkách pexesa. A nie je to náhoda...stres veľmi výrazne ovplyvňuje naše dýchanie a zároveň nesprávne dýchanie vyvoláva stres.

Rastúci počet empirických štúdií odhalil, že bránicové dýchanie môže vyvolať reakcie na uvoľnenie tela a prospieť fyzickému aj duševnému zdraviu.

Spomaľ svoj dych

Vnútorné prostredie každého z nás je iné, zároveň je ovplyvňované rôznymi faktormi. Tak ako je každý z nás jedinečný, tak jedinečné je naše vnútorné prostredie - dvaja ľudia nikdy nebudú totožní i keby mali rovnako nastavenú životosprávu. 

Tak ako si jedinečný, tak jedinečná je funkčnosť tvojej homeostázy i tvoje dýchanie. To znamená, že akékoľvek dychové cvičenie - nie je vhodné pre každého a je dôležité vedieť, ktoré dýchanie ako a či vôbec využívať. 

Zároveň je pravdou, že naše telo je veľmi múdre a počas dňa nás neustále navádza k svojim potrebám, navádza nás k tomu, čo mu dokáže pomôcť, "v čom sa cíti dobre".

Keď sme v strese dýchame plytko a rýchlo.
Naopak, keď sa cítime pokojne, dýchame voľnejšie, pomalšie a náš dych je prehlbený.
V tomto čare prirodzeného dýchania je ukrytá
obrovská pravda o zdravom dýchaní - spomaľ svoj dych. 

Nauč sa dychom uvoľniť vnútorné napätie

Existuje spôsob dýchania, ktorý robíme úplne prirodzene pri zvýšení telesného napätia (stresu). Stres spôsobí v našom tele aktiváciu svalov. Ako už vieme aj náš dýchací systém pozostáva z mnohých svalov. A áno, aj tie sa pod vplyvom stresu dostávajú do obrovského napätia, čo následne mení dýchanie na veľmi plytké a rýchle. Keď sa naše telo dostane "do úzkych" pomáha si ako vie.

Jeden zo spôsobom je POVZDYCH.
Hlboký povzdych poukazuje na potrebu nadýchnuť sa zhlboka a uvoľniť vnútorné napätie

Vzdychy alebo povzdychy sú dlhé, hlboké nádychy a výdychy vyjadrujúce smútok, napätie, úľavu alebo vyčerpanie. Vzdychy sa objavujú spontánne každých niekoľko minút, aby sa znovu naplnili pľúcne mechúriky.  Vzdychanie sa zvyšuje pri hypoxii, strese a niektorých psychiatrických stavoch.

pexeso-31

Nauč sa vedome povzdychnúť

V jednej z našich pexeso kartičiek nájdeš techniku pre uvoľnenie napätia, ktorá vychádza z prirodzeného povzdychu a je veľmi účinná pri uvoľňovaní napätia, ale i pri predchádzaní hypoxie a stresových stavov.

Odborné zdroje:

  • The peptidergic control circuit for sighing (CrossRef)
  • Respiratory rhythm: an emergent network property? (CrossRef)