Rodinné a pracovné konštelácie s Helenkou

Pozývam ťa na stretnutie s konšteláciami a s Helenkou!

Konštelácie sú zážitkový seminár, ktorý je určený pre všetkých, ktorí majú úprimnú snahu dozvedieť sa niečo o sebe. Zažiť niečo obohacujúce a možno sa začať pozerať na svet trochu inou optikou.

Konštelácie sú metóda, ktorá nám dokáže obohatiť svoju skúsenosť so skúsenosťou iných a stať sa tak samostatným a nezávislým pri vlastných krokoch a rozhodnutiach.

Tým, že konštelácie prinášajú zároveň poznanie samého seba uľahčujú a kryštalizujú ďaľšie konanie v bežnom živote.
Konštelácie nám dokážu pomôcť v pochopení určitých situácií, často takých, ktoré sa nám v živote neustále opakujú a napriek akejkoľvek snahe s tým nevieme nič urobiť. Vďaka navnímaniu širších súvislostí počas konštelácie vieme potom v živote narábať s týmito situáciámi a to nám prináša pochopenie a uvoľnenie týchto situácií.

_____________________________________

Konštelácie prebiehajú v štyroch krokoch:

 1. Rozhovor
  Výmena informácií medzi klientom a tým čo vedie konštelácie (konštelár), ktorá slúži na to, aby sa určili elementy s ktorými sa bude pracovať.
 2. Výber zástupcov
  Klient si vyberie zástupcov za jednotlivé elementy čím sa vytvorí 3D mapa.
 3. Pozorovanie a diagnostika
  Klient sa stáva pozorovateľom a na základe rozhovor s konštelárom môže uvidieť kde je problém a čo vedie k zlepšeniu situácie.
 4. Záver – cesta k riešeniu
  Poďakovanie zástupcom za to, že boli dostupní a poskytne sa priestor na vyjadrenie. Táto časť je krátka, aby klient racionalizoval čo najmenej.“Konštelácie sú pre mňa veľmi účinná metóda odhaľovania vzťahov v ktorých žijeme. Vzťahov v tom najširšom slova zmysle: k rodine, priateľom , kolegom, ale aj k veciam a k hodnotám v našich životoch. Čo s tým dokážeme urobiť v našich životoch je už iba na nás.” 

Helenka Ballová

Hellenka-Ballova

Hellenka Ballová, žena, ktorú sa oplatí spoznať. Hellenka nie je len lektorkou skupinových cvičení. Ako prvá Slovenka absolvovala štúdium metódy systemických konštelácii na Bert Hellinger Instituut Nederland a od tej doby pracuje ako systemický facilitátor a lektor pre jednotlivcov a firmy.

Na Slovensku založila Inštitút systemickej práce a konštelácií, pod ktorým organizuje a vedie tréningy systemického prístupu a konštelácií nielen pre budúcich lektorov, ale pre všetkých, ktorých táto metóda zaujíma.

Viac informácií>>

Rozhovor s Helenkou o konšteláciach

Cena celodenného workshopu: 49 € / osobu

Kapacita kurzu: max. 15 účastníkov (na seminár je potrebné vopred si rezervovať miesto)

CHCEM SI REZERVOVAŤ miesto
na Rodinné a pracovné konštelácie s Helenkou