Urob si

ZÁKLADNÝ TEST ZDRAVÉHO DÝCHANIA

Bezplatný a jednoduchý  krok na ceste
k lepšiemu zdraviu a vnútornej rovnováhe.

Dýchanie je absolútny základ života. Ako dobre dýchaš? Tento test hodnotí niekoľko základných parametrov tvojho dýchania - stresový level, vitálnu kapacitu pľúc, zdravý dychový vzorec.

Koľko dychov tvoje telo prirodzene vykoná počas 1 minúty? (Dýchanie vedome neupravuj. Nechaj telo dýchať tak ako je prirodzene schopné.)

Na aký dlhý čas dokážeš zadržať dych po výdychu? (Prirodzene sa nadýchni, potom vydýchni a zadrž dych.)

Aký je pomer tvojho nádychu a výdychu v dĺžke?