Nádych, výdych, zádrž...na ako dlho si prirodzene schopný zadržať dych?