Zrieknutie sa zdravotnej zodpovednosti

Martina Penxová - DeepEn / DeepEn - zdravé dýchanie

(ďalej ako my / nás / náš)

Mojim zámerom je inšpirovať ťa k zlepšovaniu kvality života i zdravia. Informácie uvedené na tomto webe vychádzajú z mojich skúseností, znalostí a vedomostí. Prosím, buď si vedomý/á plnej zodpovednosti za svoje zdravie i život. Všetko, čo sa rozhodneš do svojho života aplikovať, či už sú to metódy uvedené na tomto webe alebo čokoľvek iné, ide ruka v ruke s tvojou vlastnou zodpovednosťou. Je potrebné, aby si vždy vnímal/a potreby svojho tela a nasledoval/a ich. Tak ako je každý z nás jedinečný, tak je jedinečné i naše dýchanie, fyzické, mentálne i emočné nastavenie a zdravie. Ak máš akékoľvek pochybnosti o svojom zdravotnom stave alebo zdravotné problémy, konzultuj svoj stav i spoluprácu s DeepEn so svojim praktickým alebo odborným lekárom alebo vykonaj iné primerané opatrenia zabezpečujúce ochranu svojho zdravia. Odporúčam Ti konať v súlade s odozvou tvojho tela, organizmus extrémne nezaťažovať a vždy konať vedome a obozretne. Zdravie máš len jedno, tak sa oň postaraj najlepšie ako vieš a môžeš! Absolvovanie kurzov, workshopov a lekcii DeepEn - zdravé dýchanie ťa neoprávňuje k vykonávaniu tejto činnosti a k zdieľaniu informácií tretím osobám (zákon č. 185/2015 Z. z)

Chceme, aby ste boli v bezpečí
Rada by som každému poskytla individuálnu výučbu dýchania, jednoducho to nie je možné i keď veľmi vhodné a potrebné. Namiesto toho sme vytvorili online programy, ktorých cieľom je pomôcť širokej verejnosti v prístupe k cenovo dostupnému vzdelávaniu a jednoduchému tréningu dýchania. Prihlásením sa na niektorý z kurzov DeepEn vyjadrujete súhlas s našimi podmienkami a súhlasíte s našim vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti za škodu spôsobenú zdravotným stavom.

Vyhľadajte odborné poradenstvo
Pred účasťou na akomkoľvek poradenstve alebo cvičebnom programe alebo pred použitím akéhokoľvek poradenstva alebo fitness produktov či služieb, ktoré môžu byť opísané a/alebo sprístupnené na našej webovej stránke a/alebo prostredníctvom našich online kurzov, dôrazne odporúčame, aby ste sa poradili s lekárom alebo iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Čo môžete očakávať
Hoci je dýchanie prirodzeným návykom, vieme, že zmena dlhodobých dýchacích návykov môže priniesť nepríjemné príznaky. Prevýchova dýchania ovplyvňuje autonómny nervový systém vášho tela. Niekedy môžete pociťovať príznaky, ktoré sú nepríjemné alebo znepokojujúce. Príznaky môžu zahŕňať dýchavičnosť, úzkosť a "hlad po vzduchu". Všetky sú normálne a sú obzvlášť pravdepodobné, ak ste v úvodnom teste dýchania dosiahli nízke vysoké skóre. Techniky, ktoré sa vyučujú na kurzoch, sú určené na zmiernenie týchto príznakov, ale bude to trvať určitý čas. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že uvedené príznaky sa vyskytujú omnoho častejšie, ak sa máme potrebu pri zmene dychových cvičení tlačiť do výkonov a veľmi rýchlych zmien v dychovom vzorci. Pri zmene dychových návykov platí pravidlo "Pomaly ďalej zájdeš.". V niektorých prípadoch môžete potrebovať ďalšiu podporu terapeuta (individuálnu konzultáciu), aby ste zmiernili príznaky.

Zdravotné ťažkosti
Ak máte niektorý z nasledujúcich príznakov, odporúčame vám absolvovať všetky kurzy DeepEn pod vedením lekára, dýchacieho fyzioterapeuta a/alebo ako individuálny kurz.

 • srdcové ochorenie
 • nestabilná astma
 • CHOCHP alebo dlhodobá dýchavičnosť
 • cukrovka
 • rakovina
 • tehotenstvo
 • zmeny krvného tlaku
 • depresia, úzkosť, tetánia alebo akýkoľvek iný stav zmeny duševného zdravia
 • vysoká známka pri vstupnom teste dýchania
 • Ak v súčasnosti podstupujete akékoľvek lekárske zákroky, odporúčame vám, aby ste si pred začatím kurzu vyžiadali lekárske povolenie. Pri správnom nácviku pomôžu dychové techniky, ktoré sa vyučujú v rámci DeepEn, zmierniť príznaky niektorých lekárskych zákrokov, ako aj pomôcť pri pooperačnej rekonvalescencii. Pred začatím je však dôležité poradiť sa so svojím lekárom.

Reakcie, ktoré sa môžu vyskytnúť

 • plač, pretože sa uvoľňuje napätie alebo nahromadený stres
 • slzenie očí
 • smiech - spontánny a častokrát nezastaviteľný
 • intenzívne zívanie, keď sa vaše telo prispôsobuje novej hladine CO2
 • upokojenie
 • zvýšenie úzkosti, keď telo nie je schopné nájsť uvoľnený vzorec dýchania - odporúčame individuálnu konzultáciu.

  Martina Penxová - DeepEn nezodpovedá za žiadne nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytnú v dôsledku niektorého z kurzov.

Obsah
Naša webová stránka (a všetok obsah na našej webovej stránke a platformách sociálnych médií) a naše online kurzy obsahujú informácie a inštrukcie týkajúce sa wellness tém, ako je dýchanie, joga, cvičenie a fitnes, vzťahy a osobný rast. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že na všetok náš wellness obsah sa vzťahujú nasledujúce upozornenia a vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti.

Riziká
Hoci niektorí z poskytovateľov obsahu DeepEn - zdravé dýchanie môžu byť profesionálnymi poskytovateľmi starostlivosti, spoločnosť Martina Penxová - DeepEn a poskytovatelia obsahu vám osobne neposkytujú odborné poradenstvo akéhokoľvek druhu, okrem iného vrátane lekárskeho, psychologického, emocionálneho, vzťahového poradenstva alebo poradenstva v oblasti osobného rastu, poradenstva, terapie, liečby alebo koučingu, ale poskytujú vám len všeobecné vzdelávanie a informácie o wellness témach. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že pri účasti na akomkoľvek dychovom tréningu alebo cvičebnom programe existuje možnosť fyzického zranenia, emocionálneho utrpenia a/alebo smrti a preberáte riziko a zodpovednosť za akékoľvek takéto výsledky.

Nie je náhradou
Náš wellness obsah nemá byť náhradou za odborné poradenstvo od vášho poskytovateľa odbornej starostlivosti a neposkytujeme žiadne záruky, výslovné ani implicitné, pokiaľ ide o úplnosť, presnosť alebo vhodnosť akýchkoľvek informácií alebo obsahu obsiahnutého v našom wellness obsahu na akýkoľvek účel. Upozorňujeme vás, že zdravotné a iné odborné rady sa často aktualizujú a spresňujú v dôsledku lekárskeho a iného výskumu a vývoja. Snažíme sa vám prinášať čo najaktuálnejšie informácie, avšak nezaručujeme, že informácie v tomto dokumente sú najaktuálnejšie k danej téme.

Nikdy by ste nemali ignorovať lekárske alebo iné odborné poradenstvo alebo odkladať jeho vyhľadanie kvôli tvrdeniu, ktoré ste si prečítali a/alebo počuli v našom wellness obsahu. Náš wellness obsah by sa nemal používať namiesto odborných rád poskytnutých kvalifikovanými lekárskymi odborníkmi, ako je váš lekár alebo registrovaný fyzioterapeut alebo iný profesionálny poskytovateľ starostlivosti.

Iné zdravotné podmienky
Ak viete alebo máte podozrenie, že môžete byť tehotná, máte poruchu príjmu potravy, cukrovku alebo akýkoľvek iný fyzický, psychický, emocionálny alebo zdravotný stav, je nevyhnutné, aby ste pred použitím nášho wellness obsahu požiadali o radu svojho lekára alebo iného poskytovateľa odbornej starostlivosti.  Ak počas činnosti v našom wellness obsahu, ako je napríklad tréning dýchania alebo cvičenie, pocítite akékoľvek nepohodlie alebo bolesť, musíte túto činnosť okamžite ukončiť a vyhľadať pomoc lekára alebo iného príslušného poskytovateľa odbornej starostlivosti.