Zrieknutie sa zdravotnej zodpovednosti

Martina Penxová - DeepEn / DeepEn - zdravé dýchanie

(ďalej ako my / nás / náš)

Mojim zámerom je inšpirovať ťa k zlepšovaniu kvality života i zdravia. Informácie uvedené na tomto webe vychádzajú z mojich skúseností, znalostí a vedomostí. Prosím, buď si vedomý/á plnej zodpovednosti za svoje zdravie i život. Všetko, čo sa rozhodneš do svojho života aplikovať, či už sú to metódy uvedené na tomto webe alebo čokoľvek iné, ide ruka v ruke s tvojou vlastnou zodpovednosťou. Je potrebné, aby si vždy vnímal/a potreby svojho tela a nasledoval/a ich. Tak ako je každý z nás jedinečný, tak je jedinečné i naše dýchanie, fyzické, mentálne i emočné nastavenie a zdravie. Ak máš akékoľvek pochybnosti o svojom zdravotnom stave alebo zdravotné problémy, konzultuj svoj stav i spoluprácu s DeepEn so svojim praktickým alebo odborným lekárom alebo vykonaj iné primerané opatrenia zabezpečujúce ochranu svojho zdravia. Odporúčam Ti konať v súlade s odozvou tvojho tela, organizmus extrémne nezaťažovať a vždy konať vedome a obozretne. Zdravie máš len jedno, tak sa oň postaraj najlepšie ako vieš a môžeš! Absolvovanie kurzov, workshopov a lekcii DeepEn - zdravé dýchanie ťa neoprávňuje k vykonávaniu tejto činnosti a k zdieľaniu informácií tretím osobám (zákon č. 185/2015 Z. z)

Chceme, aby ste boli v bezpečí
Rada by som každému poskytla individuálnu výučbu dýchania, jednoducho to nie je možné i keď veľmi vhodné a potrebné. Namiesto toho sme vytvorili online programy, ktorých cieľom je pomôcť širokej verejnosti v prístupe k cenovo dostupnému vzdelávaniu a jednoduchému tréningu dýchania. Prihlásením sa na niektorý z online / osobných kurzov DeepEn vyjadruješ súhlas s našimi podmienkami a súhlasíš s našim vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti za škodu spôsobenú zdravotným stavom.

Vyhľadajte odborné poradenstvo
Pred účasťou na akomkoľvek poradenstve alebo cvičebnom programe alebo pred použitím akéhokoľvek poradenstva alebo fitness produktov či služieb, ktoré môžu byť opísané a/alebo sprístupnené na našej webovej stránke a/alebo prostredníctvom našich online kurzov, odporúčame, aby si sa poradil/a s lekárom alebo iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Čo môžete očakávať
Hoci je dýchanie prirodzeným návykom, pravdou je, že zmena dlhodo nesprávnych dýchacích návykov môže priniesť i nepríjemné zážitky. Prevýchova dýchania ovplyvňuje autonómny nervový systém tvojho tela. Niekedy môžeš prei obnove správneho dychového vzorca pociťovať príznaky, ktoré sú nepríjemné alebo znepokojujúce. Príznaky môžu zahŕňať dýchavičnosť, úzkosť a "hlad po vzduchu". Všetky sú normálne a sú obzvlášť pravdepodobné, ak si v úvodnom teste dýchania dosiahol/dosiahla ohodnotenie 3-5. Techniky, ktoré sa vyučujú na kurzoch, sú určené na zmiernenie týchto príznakov, ale bude to trvať určitý čas. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že uvedené príznaky sa vyskytujú omnoho častejšie, ak sa máme potrebu pri zmene dychových cvičení tlačiť do výkonov a veľmi rýchlych zmien v dychovom vzorci. Pri zmene dychových návykov platí pravidlo "Pomaly ďalej zájdeš.". V niektorých prípadoch môžeš potrebovať ďalšiu podporu terapeuta (individuálnu konzultáciu), aby si zmiernil/a príznaky.

Zdravotné ťažkosti
Ak máš niektorý z nasledujúcich príznakov, odporúčam ti absolvovať všetky kurzy DeepEn pod individuálnym vedením a po konzultácii so svojim lekárom.

 • kardiovaskulárne (srdcovo-cievne) ochorenie
 • nestabilná astma
 • CHOCHP alebo dlhodobá dýchavičnosť
 • cukrovka
 • rakovina
 • tehotenstvo
 • zmeny krvného tlaku
 • depresia, úzkosť, tetánia alebo akýkoľvek iný stav zmeny duševného zdravia
 • vysoká známka pri vstupnom teste dýchania
 • Ak v súčasnosti podstupuješ akékoľvek lekárske zákroky, odporúčam ti, aby si si pred začatím kurzu vyžiadal/a lekársky súhlas. Dychové techniky, ktoré sa vyučujú v rámci DeepEn / Akadémia Nadýchni sa života® sú pri správnom nácviku zárukou pre zmiernenie príznakov niektorých a sú nápomocné aj pri pooperačnej rekonvalescencii. Pred začatím je však dôležité poradiť sa so svojím lekárom a terapeutom zdravého dýchania o vhodnosti zvolených techník.

Reakcie, ktoré sa môžu vyskytnúť

 • plač, pretože sa uvoľňuje napätie alebo nahromadený stres
 • slzenie očí
 • smiech - spontánny a častokrát nezastaviteľný
 • intenzívne zívanie, keď sa telo prispôsobuje novej hladine oxidu uhličitého
 • upokojenie
 • zvýšenie úzkosti, keď telo nie je schopné nájsť uvoľnený vzorec dýchania - odporúčame individuálnu konzultáciu.

  Martina Penxová - DeepEn nezodpovedá za žiadne nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytnú v dôsledku niektorého z online kurzov.

Obsah
Naša webová stránka www.zdravedychanie.sk a www.akademia.nadychnisazivota.sk (a všetok obsah na oboch webových stránkach a platformách sociálnych médií) a naše online kurzy obsahujú informácie a inštrukcie týkajúce sa wellness tém, ako je dýchanie, joga, cvičenie a fitnes, vzťahy a osobný rast. Objednaním služby berieš na vedomie a súhlasíš s tým, že na všetok náš wellness obsah sa vzťahujú nasledujúce upozornenia a vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti.

Riziká
Hoci niektorí z poskytovateľov obsahu DeepEn - zdravé dýchanie môžu byť profesionálnymi poskytovateľmi starostlivosti, spoločnosť Martina Penxová - DeepEn a poskytovatelia obsahu vám osobne neposkytujú odborné poradenstvo akéhokoľvek druhu, okrem iného vrátane lekárskeho, psychologického, emocionálneho, vzťahového poradenstva alebo poradenstva v oblasti osobného rastu, poradenstva, terapie, liečby alebo koučingu, ale poskytujú vám len všeobecné vzdelávanie a informácie o wellness témach. Účasťou v programocha a poradenstve berieš na vedomie a súhlasíš s tým, že pri účasti na akomkoľvek dychovom tréningu alebo cvičebnom programe existuje možnosť fyzického zranenia, emocionálneho utrpenia a/alebo smrti a preberáte riziko a zodpovednosť za akékoľvek takéto výsledky.

Nie je náhradou
Náš wellness obsah nemá byť náhradou za odborné poradenstvo od poskytovateľa odbornej starostlivosti a neposkytujeme žiadne záruky, výslovné ani implicitné, pokiaľ ide o úplnosť, presnosť alebo vhodnosť akýchkoľvek informácií alebo obsahu obsiahnutého v našom wellness obsahu na akýkoľvek účel. Upozorňujeme vás, že zdravotné a iné odborné rady sa často aktualizujú a spresňujú v dôsledku lekárskeho a iného výskumu a vývoja. Snažíme sa vám prinášať čo najaktuálnejšie informácie, avšak nezaručujeme, že informácie v našom web obsahu sú najaktuálnejšie k danej téme.

Nikdy by si nemal/a ignorovať lekárske alebo iné odborné poradenstvo alebo odkladať jeho vyhľadanie kvôli tvrdeniu, ktoré su si prečítal/a a/alebo počuli v našom wellness obsahu. Náš wellness obsah by sa nemal používať namiesto odborných rád poskytnutých kvalifikovanými lekárskymi odborníkmi, ako je váš lekár alebo registrovaný fyzioterapeut alebo iný profesionálny poskytovateľ starostlivosti.

Iné zdravotné podmienky
Ak vieš alebo máš podozrenie, že môžeš byť tehotná, máš poruchu príjmu potravy, cukrovku alebo akýkoľvek iný fyzický, psychický, emocionálny alebo zdravotný stav, je nevyhnutné, aby si pred použitím nášho wellness obsahu požiadal/a o radu svojho lekára alebo iného poskytovateľa odbornej starostlivosti.  Ak počas činnosti v našom wellness obsahu, ako je napríklad tréning dýchania alebo cvičenie, pocítiš akékoľvek nepohodlie alebo bolesť, musíš túto činnosť okamžite ukončiť, kontaktovať nás a vyhľadať pomoc lekára alebo iného príslušného poskytovateľa odbornej starostlivosti.