ZÍSKAJTE NAŠE DOTAZNÍKY VÝMENOU
ZA VÁŠ PRACOVNÝ KONTAKT

DOKUMENTY
NA STIAHNUTIE

Zaregistrujte sa a ja Vám sprístupním naše dotazníky, ktoré využívame pri diagnostike dýchania ústami a pri vstupnej konzultácii. Využiť ich môžete vo svojej každodennej praxi. Zdieľanie Vašich kontaktov s nami, nám poslúži pre nadviazanie ďalšej spolupráce.

Po registrácii vašich údajov získate:

  • SPÁNKOVÝ DOTAZNÍK PRE DETI
  • VŠEOBECNÝ ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK