Dýchanie - neoddeliteľná súčasť nášho života.

Dych – najväčší dar života, absolútny základ, najdôležitejšia výživa pre naše bunky.

Dych - najvernejší priateľ, ktorý ťa sprevádza 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Bez neho vydržíš v priemere približne LEN 2 minúty.

Dych - dokonalé zrkadlo. Odrazí sa v ňom všetko, čo prežívaš vo svojom vnútri i to, čo ťa ovplyvňuje z vonkajšieho prostredia (ľudia, situácie, kvalita životného prostredia).

Boh nám daroval dych. Nástroj života a smrti. Dar uzdravenia a choroby. Daroval nám aj slobodnú vôľu. A ty máš možnosť slobodne sa rozhodnúť ako dar života, dýchanie, využiješ vo svojej každodennosti. Jednoducho - dýchaš, žiješ, nedýchaš, nežiješ.

Nádych a výdych sú to jediné, čo si môžeš dopriať v každom okamihu svojho života bez toho, aby si to hľadal/a alebo musel/a za to platiť. Každý pohyb v živote je obsiahnutý v dychu, je vykonaný vďaka dychu - je to jedinečný forma a sila života.

Dýchanie je prirodzená súčasť nášho každodenného života, od začiatku až do konca, od prvého nádychu až po ten posledný. Prvým nádychom prichádzame na tento svet, s posledným výdychom odchádzame. Dýchame bez toho, aby sme si to uvedomovali.

Robíš to prirodzene, bez námahy. A to je nasilnejší odkaz života a dychu:
"Nechaj dych a život plynúť prirodzene, bez námahy a slobodne."

Mnohí dychu nevenujeme žiadnu pozornosť, iní by za jeden prirodzený nádych a výdych dali všetko, čo vlastnia. Postoj chvíľu a nadýchni sa života!

S každým nádychom prichádza možnosť otvoriť sa, rozpínať sa a rásť a s každým výdychom máme možnosť pustiť, prepustiť, odpustiť, nechať ísť a odovzdať sa.

Dovoľ si spoznať čaro a silu dychu...