ČO je zdravé dýchanie?

Správne a zdravé dýchanie je také, ktoré ti zabezpečí dostatok energie - je jemné, ľahké, dostatočne prehĺbené, takmer vôbec ho nepočuješ, aktivuješ ním správne dychové svaly a využívaš kapacitu pľúc.

Správne alebo zdravé dýchanie ti pomáha udržiavať zdravé telo, pokojnú myseľ a silnú imunitu.

Na tom ako dýchaš záleží!

Aký je zdravý dychový cyklus, zdravé dýchanie?

Začína v nose...

Zdravé dýchanie je dýchanie nosom. Dýchanie nosom stačí na šesťnásobné zvýšenie obsahu oxidu dusnatého. Práve preto pri ňom dokážeme vstrebať osemnásťkrát viac kyslíka ako pri dýchaní ústami. Hraj ďalej! O tejto téme sa dozvieš viac na inej kartičke.

Pozostáva zo štyroch fáz // NÁDYCH → ZÁDRŽ → VÝDYCH → ZÁDRŽ

Nádych je zo 60% tvorený sťahom bránice. Výdych je na rozdiel od nádychu pasívny. Svaly sa pri výdychu zapájajú aktívne len pri zvýšenej námahe, keď je potrebné, aby sa výdych urýchlil. Zádrž po nádychu je veľmi jemná a krátka. Naopak zádrž po výdychu môže byť v trvaní niekoľkých sekúnd. Čím pokojnejšie a hlbšie dýchanie, tým dlhšia pauza po výdychu.

Má optimálnu frekvenciu

Z vedeckého pohľadu sa u zdravého dospelého jedinca odporúča dychová frekvencia v počte 7-12 dychov za minútu. Znamená to, že 1 dychový cyklus je v rozsahu 5 - 8,5 sekundy.

Má dlhší výdych

Mnohé výskumy dokazujú, že dychový cyklus s predĺženým výdychom je pre naše telo zdravší. Odporúčaná dĺžka výdychu je na úrovni 1,5 - 2 násobku nádychu. To zabezpečí, že sa z tela odstráni väčšie množstvo toxických látok. Výdychom dokážeme odstrániť viac ako 70% toxínov z nášho tela. Výdych je kľúčom k rozšíreniu kapacity pľúc a k dlhému životu. Výdych je nástrojom transformácie. Na jeho vlne vzniká každý náš tón - vokalizácia.

Je vytvorený za pomoci správnych dychových svalov

Správne alebo zdravé dýchanie je bránicové dýchanie. Pri takomto spôsobe dýchania využívame najmä bránicu, ktorá pracuje ako piest, a je to hlavný a najväčší sval dýchacieho systému. Pomáhajú jej medzirebrové svaly a tiež pomocné dýchacie svaly v hornej časti hrudníka, svaly krku, chrbtové svaly. Odhaduje sa, že pomocné dýchacie svaly využívame pri zdravom dýchaní na cca. 12-15%. Pri plytkom dýchaní pomocné svaly zapájame omnoho intenzívnejšie, čím ich preťažujeme. Výsledkom nesprávneho dýchanie sú veľmi často bolesti hlavy, trapéz, hrudnej a krčnej časti chrbtice.

Ďalšie odborné zdroje:

  • E. E. Watson: Mouth-Breathing, Virginia Medical Monthly 47, č. 9 (dec. 1920): 407-8 (zdroj)
  • Effect of breathing rate on oxygen saturation and exercise performance in chronic heart failure
    (PubMed // CrossRef)