Dýchanie a jeho vplyv na centrálny nervový systém

pexeso-23

Dýchanie si vyžaduje komplexnú interakciu centrálneho a periférneho nervového systému s dýchacím systémom. Bránica je "bránicou" nervového systému. Dýchanie ovplyvňuje pamäť, pozornosť, zmyslové vnímanie, riešenie problémov a jazykové procesy.

To ako dýchaš má vplyv na funkčnosť mozgu

Experiment vedcov z Monell Chemical Senses Center ukázal, že svet cez dve nosné dierky vonia inak. Keď účastníci experimentu čuchali cez ľavú nosnú dierku, ktorá sa spája s ľavým mozgom, preukázali o niečo lepšie schopnosti identifikovať vône podľa názvu. Keď čuchali pravou nosnou dierkou, vône im boli príjemnejšie. Prečo tento rozdiel?

Pravá nosná dierka sa najpriamejšie spája s pravou hemisférou, zatiaľ čo ľavá s ľavou časťou mozgu. U väčšiny ľudí, dokonca aj u ľavákov, sú dominantné jazykové centrá v ľavej mozgovej hemisfére. Pravá hemisféra naopak dominuje pri niektorých druhoch spracovania emócií. Preto ľudia s mozgovou príhodou na ľavej strane mozgu často strácajú základné jazykové schopnosti, ako napríklad schopnosť nájsť správne slovo pre nejaký predmet alebo zrozumiteľne spájať slová. Pacienti s mozgovou príhodou na pravej strane mozgu častejšie strácajú niektoré emocionálne zložky reči, napríklad schopnosť modulovať výšku a hlasitosť hlasu.

V posledných desaťročiach sa objavilo mnoho dôkazov, ktoré naznačujú, že asymetria nosového prietoku vzduchu a asymetria mozgu spolu súvisia. Nos vykazuje asymetrické prúdenie vzduchu, pričom dominantné prúdenie vzduchu sa prirodzene v priebehu hodín strieda z jedného nosového priechodu do druhého. Niektorí autori naznačili súvislosť medzi dominanciou mozgových hemisfér a dominanciou nosných dierok. Iní navrhli súvislosť medzi rytmickým kolísaním prietoku vzduchu nosom a zodpovedajúcimi výkyvmi aktivity mozgových hemisfér. Na základe starých jogových dýchacích techník novšie dôkazy naznačujú, že zmena prietoku vzduchu nosom môže ovplyvniť mozgovú aktivitu, pričom sa objavujú správy o zlepšení kognitívnych funkcií spôsobených jednostranným núteným dýchaním nosnými dierkami. Zdá sa, že stimulácia nosového prúdenia vzduchu môže mať aktivačný účinok na mozog, keďže sa ukázalo, že u pacientov s epilepsiou vyvoláva aj záchvatovú aktivitu.

Dýchanie a vegetatívny (autonomný) nervový systém

Dych je jediná činnosť v našom tele, ktorú dokážeme vedome kedykoľvek ovplyvniť a nielen to. Pomocou vedomej práce s dychom dokážeme ovplyvniť funkčnosť vegetatívneho nervového systému.

vegetativny-nervovy-system

Vegetatívny nervový systém

Vegetatívny nervový systém má dve zložky - sympatikus a parasympatikus, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a v rade telesných systémov majú opačné účinky.

Vďaka protichodným účinkom oboch systémov je možné jemné ovládanie orgánov.

PARASYMPATIKUS

Možno ho označiť ako "nerv pokoja", keďže slúži metabolizmu, regenerácii a tvorbe telových rezerv. Stará sa o pokoj, oddych a šetrenie sa. Vegetatívny systém ovláda bez vplyvu vedomia väčšinu vnútorných orgánov a krvný obeh.

Jeho činnosť dokážeme ovplyvniť vedomou prácou s dychom. Predĺžením výdychu sa aktivuje parasympatická časť.

Protihráč parasympatiku je sympatický nervový systém (SNS, sympatikus), ktorý spôsobí zvýšenie výkonu organizmu a je aktívny pri útočnom, únikovom správaní alebo výnimočnej námahe.

SYMPATIKUS

Sympatikus sa rýchlo aktivuje v stave úzkosti, v stresovej situácii.
Spôsobí rýchle a povrchové dýchanie, búšenie srdca, stúpajúce napätie vo svaloch, mravčanie, teplo v žalúdku, začneme sa potiť a niekedy musíme náhle na záchod.

To všetko spôsobuje sympatický nervový systém. Pripravuje nás na boj alebo útek. Keď pocit ohrozenia prestane, po nejakej dobe sa tieto funkcie normalizujú. Upokojenie tejto časti vegetatívneho systému vieme navodiť aktiváciu parasympatika.

Odborné zdroje:

  • Respiratory sinus arrhythmia: why does the heartbeat synchronize with respiratory rhythm? // Respiračná sínusová arytmia: prečo sa srdcový tep synchronizuje s dýchacím rytmom? (CrossRef)