Dych ako nástroj sebapoznania, spojenia sa s dušou

pexeso-25

Dych je dokonalým zrkadlom nášho prežívania. Ukáže sa v ňom každý vplyv vonkajšieho prostredia a každé narušenie vnútorného prostredia. Pozorovaním dychu dokážem odhaliť i to, čo si sam/a pred sebou nedokážeme priznať. Keď cítim úzkosť moje dýchanie bude plytké a rýchle. Naopak, keď sa cítim šťastná dýcham ľahko a zdravo.

V dychu sa odráža každá zmena

  • Dych je NAJVERNEJŠÍ PRIATEĽ - ako jediný je s tebou 24 hodín denne a 7 dní v týždni, od tvojho narodenia až po smrť. Žiaden iný priateľ s tebou nie je neustále!
  • Dych je NAJLEPŠÍ UČITEĽ - keďže je s tebou 24/7 a odrážajú sa v ňom všetky zmeny, ktoré prichádzajú z vonkajšieho prostredia a zmien v tvojom vnútornom prostredí. Stačí tak málo! Naučiť sa reč svojho dychu, spôbom akým ti ukazuje, čo ti prospieva a čo nie. Život s týmto učiteľom je nielen obrovská zábava, ale aj lekcia života!
  • Dych je NAJDOKONALEJŠIE ZRKADLO - odrazí sa v ňom všetko tvoje prežívanie - zmeny fyzického, psychického i mentálneho nastavenia. V rôznych jemných odtieňoch / zmenách dýchania, v reči dychu, dokážeme zachytiť i to, čo si mentálne nechceme priznať, či pripustiť.

Spoznať reč dychu, znamená naučiť sa komunikáciu s vlastnou dušou!

Reč dychu dokážeme pozorovať cez fyziologické zmeny v našom dýchaní, ako sú:

  • teplota dychu - aký je rozdiel v teplote nádychu a výdychu? Takmer žiadny alebo výrazný?
  • zvukový prejav dýchania - počujem svoje dýchanie? Odkiaľ tento zvuk vychádza?
  • pocit - kde a ako dokážem svoje dýchanie precítiť?
  • intenzita dychu - je nádych silnejší ako výdych alebo naopak?
  • pomer nádychu a výdychu - je nádych kratší ako výdych alebo naopak alebo sú rovnaké?
  • umiestnenie dychu - kam sa nadychujem, ktorá časť môjho tela sa pri nádychu nadvyhuje?
  • počet dychov za minútu - koľko prirodzených dychov urobím za minútu?

Odpovede na tieto otázky nám umožňujú naučiť sa reč nášho dychu. Pri dlhšom pozorovaní fyziologických zmien v našom dýchaní začneme odhaľovať komunikáciu duše prostredníctvom dychu.

Skús to alebo sa nauč reč dychu na individuálnych, či skupinových kurzoch.