Pohyb a dýchanie

pexeso-11

Všetci to robíme zhruba 14 000 - 20 000 krát denne. Dýchame! Každý nádych a výdych predstavujú pohyb. Mechanika dýchania hrá kľúčovú úlohu pri držaní tela a stabilizácii chrbtice.

Správne dýchanie zlepšuje držanie tela, zabezpečuje dostatočné okysličenie svalov, zvyšuje výkonnosť a ozdravuje funkčnosť fascialneho systému, teda zabezpečuje lepšiu pružnosť tela.

Mechanika dýchania vplýva na držanie tela

Aj keď dokážeme vydržať 30 dní bez jedla a niekoľko dní bez vody, bez vzduchu vydržíme mnohí len niekoľko sekúnd, iní niekoľko minút. Povedať, že zdravé dýchanie je kriticky dôležité, nie je vôbec prehnané. A čo má dýchanie spoločné s pohybom?

Normálna mechanika dýchania hrá kľúčovú úlohu pri držaní tela a stabilizácii chrbtice. Ukázalo sa, že poruchy dýchania prispievajú k deficitu bolesti a motorickej kontroly, čo môže mať za následok nefunkčné pohybové vzorce. Normálne dýchanie, známe tiež ako bránicové dýchanie, zahŕňa synchronizovaný pohyb hornej rebrovej klietky, spodnej rebrovej klietky a brucha. Normálne dýchanie navyše vyžaduje adekvátne používanie a funkčnosť svalov bránice. 

A práve to je dôvod prečo v DeepEn - zdravé dýchanie už roky používame bránicové dýchanie ako kľúčový koncept a nástroj na zlepšenie dýchania i držania tela, zlepšenie pohybu. Na workshopoch a kurzoch vás pravidelne zoznamujem s bránicovým dýchaním, prostredníctvom ktorého uvoľňujeme bolesti chrbta a posilňujeme správne svaly stredu tela. Podobné pozorovania podporuje aj výskum. Štúdia z roku 2014 naznačuje, že existuje významný vzťah medzi poruchami dýchania a pohybovou dysfunkciou identifikovanou FMS. Dýchanie teda ovplyvňuje pohyb.

Dôležité je dýchať nosom

Dýchanie ústami výrazne ovplyvňuje uloženie krčnej časti chrbtice i bránicové dýchanie.
Preto by sme pri akejkoľvek aktivite a v každodennosti mali vždy dýchať nosom.
V prípade intenzívnejšej záťaže môžeme vykonať nádych nosom a výdych ústami. 

V žiadnom prípade by sme nemali pri bežných činnostiach dýchať len ústami.

Pri aktivitách v exteriéri tak predídeš nachladnutiu a hlavne, dýchanie nosom ti umožní urobiť oveľa hlbšie nádychy, ktorými do tela dostaneš viac kyslíka. Zároveň vieš lepšie pracovať s dĺžkou výdychu, ktorá je dôležitou súčasťou správneho dychového vzorca.

Ak nie si schopný fyzickú aktivitu udýchať nosom, znamená to, že je "nad tvoje sily". Spomaľ tempo alebo sa vráť ku chôdzi, ktorú nosom udýchaš.

Pri chôdzi a behaní ti odporúčam pozorovať dych a počítať si ho. Je to známa a veľmi dobrá technika pre lepšiu koncentráciu, zvýšenie výkonnosti a hlavne vďaka nej dokážeme dostať dych i tempo behu/chôdze do pravidelného rytmu. Vďaka tejto technike môžeš tiež zistiť, v akom energetickom režime sa nachádzaš:

Keď dokážeš počas nádychu urobiť štyri kroky a počas výdychu tiež štyri kroky, hýbeš sa v aeróbnom režime, v ktorom už po 20 minútach začíname spaľovať tuky. V tomto režime by si mal byť schopný dýchať nosom a dokonca komunikovať.
Keď mierne zrýchliš a udýchaš tri kroky počas nádychu a tri kroky pri výdychu, pohybuješ sa v zmiešanom režime. Ak počas nádychu a výdychu udýchaš len po dva kroky, pohybuješ sa v blízkosti anaeróbneho prahu, pri ktorom namiesto tukov spaľuješ cukry a telo oberáš o väčšie množstvo energie. Pri výdychu už potrebuješ otvoriť ústa.
Pri pomere nádychu a výdychu len na jeden krok telo extrémne zaťažuješ. Telo oberáš o veľké množstvo energie z krvi. V tomto móde ďaleko nedobehneš, neodkážeš ho udýchať. V nádychu a výdychu potrebuješ dýchať ústami.

Takže opäť platí pravidlo: „Pomaly ďalej zájdeš.”
A rob tak, aby si svoj život udýchal zdravo, zľahka a nosom.

Odborné zdroje a výskumy:

  • Breathing pattern disorders and functional movement (CrossRef)