PREČO zdravé dýchanie?

Zdravé dýchanie zásobuje telo i myseľ dostatočným množstvom energie a tiež zabezpečuje očistu buniek od škodlivých látok.

Dýchanie je základnou zložkou života, pretože umožňuje ľudskému telu získať energiu potrebnú na udržanie seba a svojich aktivít.

Zároveň je zdravé dýchanie jedným zo základných nástrojov vnútornej rovnováhy - homeostázy.

Za život vykonáme približne 680 miliónov dychov...

Najmä v dnešnej dobe je extrémne dôležité porozumieť tomu, ako funguje dýchanie, aké sú životné funkcie dýchania. Len tak máme možnosť predchádzať nielen chorobám
respiračného systému, ale i mnohým iným civilizačným ochoreniam.

Nik z nás nevie s koľkými nádychmi a výdychmi prišiel na tento svet.
Jedno je však isté: "Len na tebe záleží ako rýchlo si svoj počet dychov minieš." Pomalé dýchanie - zabezpečí dlhší život, rýchle a plytké dýchanie život skracuje.

  • Prvý nádych je úplne prvá činnosť, na ktorú čakáme pri narodení dieťaťa.
  • Prvá otázka položená v núdzovej situácii je: „DÝCHA?“.
  • Je to tiež posledná otázka pri umieraní. Dych je TO posledné, čo na tomto svete urobíme.

Prečo je dýchanie také dôležité? Čo je v dychu, ktorý tak veľmi potrebujeme? Čo sa stane, keď prestaneme dýchať? Odpovede na tieto otázky sa nám môžu zdať zrejmé, ale mechanizmy dýchania sú často zle pochopené a ich dôležitosť pri hodnotení prevencie a zdravia a pri diagnostike často uniká a extrémne sa podceňuje.

Telo potrebuje kyslík

Dýchanie využíva chemické a mechanické procesy na dodanie kyslíka do každej bunky tela a na odstránenie oxidu uhličitého. Naše telo potrebuje kyslík na získanie energie na pohon všetkých našich životných procesov. Oxid uhličitý je pri tomto procese odpadovým produktom.

Pamätaj...

Dýchanie

odborne respirácia, je súčasťou metabolickej funkcie tela, pri ktorej sú organické zlúčeniny oxidované na výsledné produkty s nízkym energetickým obsahom (najviac na CO₂).

Vonkajšie prostredie

Dýchanie je spravidla spojené s výmenou plynov medzi organizmom (rastlinou či živočíchom) a vonkajším prostredím, prostredníctvom ktorej sa O₂ zo vzduchu dostane na miesta biologickej oxidácie a vzniknutý CO₂ sa dostane do vonkajšieho prostredia.

Vnútorné prostredie

Dýchací systém so svojimi vodivými a dýchacími zónami privádza vzduch z prostredia do pľúc. Zároveň uľahčuje výmenu plynov v pľúcach aj v bunkách.

Zdravé dýchanie je dar života!
Zabezpečuje nám nielen zdravý život, pokojnú myseľ a silnú imunitu,
ale tiež zvyšuje naše povedomie o sebe.
Nadýchni sa života! Venuj pozornosť svojmu dýchaniu, odmení sa ti zdravím!