PREČO zdravé dýchanie?

Zdravé dýchanie zásobuje telo i myseľ dostatočným množstvom energie a tiež zabezpečuje očistu buniek od škodlivých látok.

Dýchanie je základnou zložkou života, pretože umožňuje ľudskému telu získať energiu potrebnú na udržanie seba a svojich aktivít.

Zároveň je zdravé dýchanie jedným zo základných nástrojov vnútornej rovnováhy - homeostázy.

Dýchanie využíva chemické a mechanické procesy na dodanie kyslíka do každej bunky tela a na odstránenie oxidu uhličitého. Naše telo potrebuje kyslík na získanie energie na pohon všetkých našich životných procesov. Oxid uhličitý je pri tomto procese odpadovým produktom.

  • Dýchanie, odb. respirácia (lat. respiro; spiro = dýchať), súčasťou metabolickej funkcie tela, pri ktorej sú organické zlúčeniny oxidované na výsledné produkty s nízkym energetickým obsahom (najviac na oxid uhličitý).

  • Dýchanie je spravidla spojené s výmenou plynov medzi organizmom (rastlinou či živočíchom) a vonkajším prostredím, prostredníctvom ktorej sa kyslík zo vzduchu dostane na miesta biologickej oxidácie a vzniknutý oxid uhličitý sa dostane do vonkajšieho prostredia.

  • Dýchací systém so svojimi vodivými a dýchacími zónami privádza vzduch z prostredia do pľúc a uľahčuje výmenu plynov v pľúcach aj v bunkách.

Najmä v dnešnej dobe je extrémne dôležité porozumieť tomu, ako funguje dýchanie, aké sú životné funkcie dýchania. Len tak máme možnosť predchádzať nielen chorobám respiračného systému, ale i mnohým iným civilizačným ochoreniam.

Za život vykonáme približne 680 miliónov nádychov a výdychov. Nik z nás nevie s koľkými nádychmi a výdychmi prišiel na tento svet. Jedno je však isté: "Len na tebe záleží ako rýchlo si svoj počet dychov minieš." Pomalé dýchanie - zabezpečí dlhší život, rýchle a plytké dýchanie život skracuje.

  • Prvý nádych je úplne prvá činnosť, na ktorú čakáme pri narodení dieťaťa.
  • Prvá otázka položená v núdzovej situácii je: „DÝCHA?“.
  • Je to tiež posledná otázka pri umieraní. Dych je TO posledné, čo na tomto svete urobíme.

Prečo je dýchanie také dôležité? Čo je v dychu, ktorý tak veľmi potrebujeme? Čo sa stane, keď prestaneme dýchať? Odpovede na tieto otázky sa nám môžu zdať zrejmé, ale mechanizmy dýchania sú často zle pochopené a ich dôležitosť pri hodnotení prevencie a zdravia a pri diagnostike často uniká a extrémne sa podceňuje.

Zdravé dýchanie je dar života!
Zabezpečuje nám nielen zdravý život, pokojnú myseľ a silnú imunitu,
ale tiež zvyšuje naše povedomie o sebe.
Nadýchni sa života! Venuj pozornosť svojmu dýchaniu, odmení sa ti zdravím!