Dýcham, lebo som - som, lebo dýcham

pexeso-30-bonus

V samote môžem zhlboka dýchať a oddýchnuť si od hluku a diania sveta. To napĺňa moje telo a dušu. V samote si vytváram zásobu vnútorného ticha. S kyslíkom samoty som schopná dodať sebe i druhým dych odvahy. Dovoliť si byť odvážny/a, znamená dopriať si dych. Dodať niekomu odvahu, znamená dodať mu/jej silu nadýchnuť sa. 

Nadýchni sa života! Dopraj si život na vlne ľahkého dychu.

Naše dýchanie odráža náš vzťah k životu, k Bohu

To ako si ctíš každučký nádych a výdych, to ako dýchaš je odrazom tvojho života. Rýchly život, obrovský tlak na seba a iných, neschopnosť povedať NIE, či naopak radosť, láska a krásny vzťah k sebe, či iným - to všetko sa odrazí na spôsobe nášho dýchania. 

Dýchací systém je súbor orgánov, ktoré nám pomáhajú dýchať. Pri vdychovaní do tela privádza kyslík a energiu potrebnú pre života. Pri výdychu odstraňuje oxid uhličitý. Náš dýchací systém nám tiež umožňuje vydávať zvuky, ako je spev, smiech a šepot.

A práve v tom je ukryté všetko čaro života. V každom dychu. Ak sa v živote príliš ponáhľaš, hneváš, tlačíš sa do povinností, ktoré nie sú v súlade s tvojimi prirodzenými potrebami, s tvojou dušou - dýchaš plytko a rýchlo. Naopak, keď si dovolíš plynúť životom na vlne ľahkého dychu i naše dýchanie je dostatočne prehĺbené, v nádychu aj vo výdych.

Nádych totiž nie je len o kyslíku - sila, či dĺžka nádychu poukazuje na našu schopnosť prijímať. Výdych odráža schopnosť pustiť, odpustiť, či plynúť.

Skús si to pozorovať v každodennosti. Dych máš so sebou 24/7, tu a tam mu venuj chvíľu pozornosti a vnímaj aký je v rôznych situáciach, pri stretnutiach s rôznymi ľuďmi, či pri rôznych emóciach. Uč sa o svojom živote, o svojich potrebách za pomoci zmien vo svojom dýchaní. 

  • krátke a rýchle dýchanie je prejavom stresu - zastav sa, spomaľ tempo, oddýchni si
  • voľné, ľahké, pomalé a prehĺbené dýchanie je odrazom vyrovananosti a pokoja

Pľúca sú orgánom odvahy

Z pohľadu psychosomatiky - vedy, ktorá skúma psychologické faktory somatických ochorení a potvrdila vzťah medzi fyzickým stavom a psychologickými a emocionálnymi zložkami, označuje pľúca ako orgán odvahy. Veľmi podobným spôsobom sú pľúca definované aj v tradičnej čínskej medicíne (TČM).

Pľúca očami psychosomatiky

V pľúcach hlboko absorbujeme život. Nechávame ho prúdiť a rásť smerom k nám ako silu. Každý hlasný a srdečný smiech prenáša vzduch v hrubom množstve a obrovskou rýchlosťou. Je výrazom našej neutíchajúcej radosti zo života. Zvyšuje našu životnú realizáciu vysokým výkonom.

Keď srdce obsahuje emócie, hrudník s pľúcami chráni srdce pred prílišným množstvom emócií. A smútok môže byť niekedy preťažujúci. Pľúca takpovediac porcujú emócie pre srdce. V populárnej literatúre sa pľúca spájajú s emóciou smútku, opačnom význame s emóciu odvahy žiť.

Pľúca očami TČM

Podľa tradičnej čínskej medicíny plnia pľúca funkciu čistenia vdychovaného vzduchu, produkcie obrannej Qi, aktivácie toku Qi smerom nadol a udržiavania metabolizmu vody.

Emócie spojené s pľúcami v čínskej medicíne sú smútok alebo žiaľ. Na druhej strane, zdravá energia (alebo Qi) v našich pľúcach sa spája s jasným myslením, otvorenosťou novým myšlienkam, dobrou komunikáciou, odvahou žiť.

Nemôžeš dýchať? Dýchaš plytko a rýchlo?
Nastal ideálny čas zbaviť sa myšlienok a vecí, ktoré ťa brzdia v osobnom raste.
Nadýchni sa života a začni žiť.
Rada ťa ukážem ako začať nastúpiť na cestu ľahkého dychu a radostnejšieho a pokojnejšieho života.

Odborné zdroje:

  • How Emotions and Organs Are Connected in Traditional Chinese Medicine (CrossRef)