Päť pilierov zdravia

pexeso-7

Päť pilierov zdravia predstavujú holistický (t.j. celostný) prístup k zdraviu a vnútornej rovnováhe. Zabezpečujú potreby tela, mysle a duše.

Tento prístup výstižne definujú slová Aristotela v diele Metafyzika "Celok je viac než súhrn jeho častí."

Spoznaj päť pilierov zdravia a vnútornej rovnováhy

PRÍJEM KYSLÍKA (DÝCHANIE)

Nepochybne, ide o jednu z najdôležitejších potrieb nášho tela i mysle v každodennosti. Bez kyslíka naše bunky nedokážu prežiť. Plytkým a nesprávnym dýchaním oberáme naše bunky o najdôležitejšiu zložku ich výživy a seba o energiu pre život.

PRÍJEM TEKUTÍN (VODA)

Druhá veľmi dôležitá potreba každej bunky v našom tele. Príjem tekutín ovplyvňuje funkčnosť našich buniek a následne tkanív, tzn. aj svalov, kostí, orgánov. Nedostatočným alebo nadmerným príjmom tekutín telo extrémne zaťažujeme.

POTRAVA (VÝŽIVA, STRAVA)

Výživa je v živote každého jedinca veľmi dôležitou potrebou, zabezpečujúcou dostatok energie i zdravie (fyzické, psychické, mentálne). Ak však nenaplníme prvé dve potreby nášho tela, akokoľvek kvalitná výživa nebude telom prijatá / spracovaná.

POHODA (SPÁNOK A RELAX)

Štvrtou základnou potrebou každej živej bytosti sú regenerácia a detoxikácia, ktoré prebiehajú prevažne počas spánku a v období, keď telo uvoľníme, tzn. doprajeme mu relax v akejkoľvek pre nás prijateľnej podobe. Niet nad kvalitný a pravidelný spánok.

POHYB

Pohyb by sme mohli najjednoduchšie definovať ako zmenu. Pohyb (zmena) je prirodzeným procesom v celom vesmíre, ale aj v prírode, ľudskej spoločnosti i psychike. Bez pohybu sa naše telo stáva neživým. Preto je práve pohyb posledným, no rovnako dôležitým "P"

Viac na túto tému nájdeš v týchto publikáciach:

Nesprávne dýchanie patrí medzi jeden zo spúšťačou úzkostí

V rozhovore sa dozvieš napr. aj: Ako môže dýchanie ovplyvniť kvalitu života (7:19) // v akom veku sa naše dýchacie návyky menia k horšiemu (11:36)

Andrew Weil: SPONTÁNNE UZDRAVENIE

Telo sa dokáže samo uzdraviť. Nejde o zázrak, ale o biologický fakt – výsledok pôsobenia prirodzeného liečebného systému, s ktorým sa všetci narodíme.