Dýchanie a jeho vplyv na držanie tela

pexeso-14

Spôsob nášho dýchania veľmi výrazne ovplyvňuje naše držanie tela a to už od samotného narodenia. Bránica, najväčší sval dýchacieho systému, je umiestnená na úrovni prechodu hrudnej a driekovej časti chrbtice. Ak je dostatočne posilnená, drží nás vzpriamene. Bohužiaľ platí to aj naopak! Ak máme zlé držanie chrbtice, hrbíme sa, výrazne tým bránime nášmu telu v správnom dýchaní.

Správne dýchanie a držanie tela

(Bránicové dýchanie // ukážka z online kurzu "DÝCHAJ PRE ÚSPECH")

Pri správnom dýchaní, t.j. bránicovom dýchaní, využívame a aktivujeme najmä hlavné svaly dýchacieho systému - bránicu a medzirebrové svaly.

Tie nám pomáhajú udržať aktívny (vzpriamený) stred tela a sú napojené na ďalšie svaly, ktoré nám pomáhajú udržiavať správnu posturu.

Svaly, ktorých úlohou je zabezpečiť dýchanie sa nazývajú dýchacie svaly a delíme ich na:

 • HLAVNÉ VDYCHOVÉ SVALY
  Patria sem vonkajšie medzirebrové, šikmé svaly krku, hlavne však bránica.
 • POMOCNÉ VDYCHOVÉ SVALY
  Sú to veľký a malý prsný sval, najširší sval chrbta, kývač hlavy, podkľúčny sval, horné pílovité svaly, zdvíhač lopatky, horná časť lichobežníkového svalu.
 • HLAVNÉ VÝDYCHOVÉ SVALY
  Sem patria vnútorné a najvnútornejšie medzirebrové svaly a priečny sval hrudníka.
 • POMOCNÉ VÝDYCHOVÉ SVALY
  To sú najširší sval chrbta a zadný dolný pílovitý sval.

Ak tieto svaly pri dýchaní nevyužívame dostatočne, resp. ich preťažujeme, meníme aj funkčnosť svalov na ne naviazaných, čím meníme nielen držanie tela, ale zároveň si spôsobujeme bolesti chrbtice a následne aj kĺbov. V tele je všetko vájomne poprepájané, nič nedokáže fungovať osamote. A tak ako dýchanie ovplyvňuje množstvo systémov, tak je dýchanie mnohými systémami ovplyvňované - jedným z nich je pohybový aparát.

Ak napríklad dýchame ústami (nesprávny dychový vzorec), meníme tým uloženie sánky, svalov a stavcov krčenej chrbtice a tým opäť do veľkej miery ovplyvňujeme držanie tela. Je to celá veda! O tom viac v pripravovanej knihe "Nadýchni sa života".

Ako môže zlé držanie tela prispievať k stresu a plytkému dýchaniu?

Ak sedíme v zhrbenej polohe so stlačeným bruchom, naše orgány nemajú priestor na pohyb a zároveň obmedzujeme schopnosť bránice a medzirebrových svalov rozširovať pľúca. Táto znížená expanzia znamená výrazne zníženú schopnosť nadýchnuť sa, využiť kapacitu pľúc (prijímajú menej kyslíka). Na nedostatok kyslíka mozog reaguje vyslaním stresového signálu.

Zlé držanie tela spôsobuje fyzickú záťaž, ktorá signalizuje mozgu, aby uvoľňoval viac kortizolu. Kortizol je stresový hormón a je dobrý sluha, ale veľmi zlý pán.

Dlhodobé uvoľňovanie kortizolu môže narušiť:

 • dýchací systém (vyvolva plytké hyperventilačné dýchanie, či apnoe - zástava dychu počas spánku)
 • imunitnú funkciu (ľahké poruchy imunity až po život ohrozujúce diagnózy)
 • reprodukčné zdravie (nepravidelnú a bolestivú menštruáciu, či neplodnosť)
 • cyklus spánku a bdenia (poruchy spánku)
 • endokrinnú reguláciu (poruchy štítnej žľazy, priberanie) a ďalšie

Dýchanie vylučuje z tela viac ako 70 % škodlivých látok, vrátane stresového hormónu kortizolu, ale väčšina z nás nedýcha správne. Keď sme v strese, dýchame rýchlo a plytko. To obmedzí príjem kyslíka i vylučovanie toxínov - kortizol sa nevylučuje, ale naopak zvyšuje našu stresovú reakciu.

Viac na túto tému nájdeš v blogovom príspevku s názvom Zlé držanie tela mení spôsob nášho dýchania.

Nauč sa správne dýchať i to ako zlepšiť držanie tela

Zdravé dýchanie je ovplyvnené zdravým držaním tela a naopak. Vo svojej praxi sa preto venujem obom témam veľmi intenzívne. Využi možnosť pracovať so mnou individuálne - naučím ťa cviky a techniky, ktoré budeš môcť využiť kdekoľvek a kedykoľvek a tak neustále pracovať na zlepšení svojho celkového zdravia. Nadýchni sa života!

Odborné zdroje:

 • Effect of Different Sitting Postures on Lung Capacity, Expiratory Flow, and Lumbar Lordosis 2005 (CrossRef)
 • Anatomy of the Human Body (CrossRef)
 • Effect of Different Head-Neck Postures on the Respiratory Function in Healthy Males (CrossRef)