Plytké dýchanie a hyperventilácia

pexeso-21

Okrem dýchania ústami, patria medzi časté poruchy dýchania plytké (rýchle) a hyperventilačné dýchanie. S krátkodobého hľadiska sú tieto spôsoby dýchania pre naše zdravie neškodné. Ak však v našom živote prevládajú - je to život ohrozujúce. Sú spúšťačom vnútornej nerovnováhy a mnohých civilizačných ochorení.

Čo je plytké dýchanie?

Plytké dýchanie je spôsob dýchania, pri ktorom do pľúc vdychujeme minimálneho množstva vzduchu, pričom výraznejšie aktivujeme hornú časť hrudníka a pomocné dýchacie svaly a minimálne využívame kapacitu pľúc. Výdych je rovnako minimálny. Ide prevažne o hrudné dýchanie s minimálnou až žiadnou aktiváciou hlavných dychových svalov - bránice a medzirebrovým svalstvom.
Nádych a výdych sú rovnako dlhé a v dĺžke > 3 sekundy. Otestuj svoje dýchanie.

Plytké dýchanie je spôsob dýchania, ktoré nám nezabezpečuje dostatočné množstvo kyslíka a z dlhodobého hľadiska je pre nás nebezpečné, pretože oberá telo o obrovské množstvo energie. Výsledkom dlhodobého plytkého dýchania je nekvalitný spánok, nesústredenosť, nervozita, emočná nestabilita, poruchy hormonálneho systému, oslabená imunita, problémy kardiovaskulárneho, dýchacieho i tráviaceho systému.

V neposlednom rade dlhodobé plytké dýchanie vedie k hyperventilácii. 

Za plytké dýchanie môžeme považovať dýchanie v rozsahu 15 a viac dychov za minútu. Dýchanie na úrovni 20 a viac dychov je veľmi plytké dýchanie, ktoré z dlhodobého hľadiska vedie k nižšie uvedenému syndrómu hyperventilácie.

Syndróm hyperventilácie

Hyperventilácia je veľmi častým sprievodným znakom úzkostných stavov, tetánie a panických úzkosti. Toto abnormálne dýchanie je takmer vždy dôsledkom emocionálneho stresu. Syndróm hyperventilácie je názov pre charakteristickú skupinu príznakov a znakov, ktoré sú spôsobené zvýšením hĺbky a rýchlosti dýchania.

V základnom princípe je tento spôsob dýchania definovaný výrazným a dlhším (nadmerným) nádychom a plytkým, kratším výdychom. To vedie k narušeniu rovnováhy medzi vdychovaným kyslíkom a vydychovaným oxidom uhličitým.

Pri správnej životospráve a správnom dýchaní k hyperventilácii nedochádza. Vyvolaná môže byť dlhodobým preťažovaním sa (viac energie vydávam ako prijímam), strachom / traumou, dlhodobou stresovou záťažou. Tak ako môže byť hyperventilácia príčinou úzkostných stavou a panických atakov, tak môže byť zároveň týmito stavmi vyvolaná. 

Pri hyperventilácii nástáva prudký pokles hladiny oxidu uhličitého v tele, čo spôsobí napätie v tkanivách a stiahnutie ciev, ktoré zásobujú mozog krvou. Previť sa to môže rôznymi príznakmi - motanie hlavy, závrat, búšenie srdca, tlak na hrudi alebo brnenie prstov. Pri ťažkej hyperventilácii potom dochádza až k strate vedomia.

Ak zažívaš úzkostné stavy, panické ataky alebo máš diagnostikovanú tetániu - nauč sa zdravo dýchať. Dych je ten najúžasnejší nástroj pre zvládnutie týchto stavov.

Rýchla pomoc pri plytkom a hyperventilačnom dýchaní

Priamo v pexese nájdeš niekoľko techník, ktoré ti pomôžu zvládnuť stav plytkého dýchania či hyperventilácie.

Pohodlne sa usaď alebo si ľahni, zavri si oči a dýchaj podľa odporúčania:

Ktorékoľvek dýchanie zopakuj aspoň 10-krát.

A nezabudni - dopraj si čas a nauč sa zdravo dýchať

Odborné zdroje k hyperventilácii uvádzajú:

  • Henderson (1909) vykonal štúdiu účinkov nadmerného dýchania. Hyperventiloval šesťdesiat osôb počas 45 - 90 sekúnd a dospel k záveru, že účinky sú podobné účinkom šoku.

  • V roku 1938 Soley a Shock urobili zaujímavé pozorovanie: "Zaujala nás periférna vazokonstrikcia, ktorá je počas hyperventilačného dýchania taká výrazná, že na to, aby sme odobrali krv pre chemické štúdie, musíme hlboko pichať prstami a doslovne krv do skúmavky vytláčať."

  • Grant a Goldman (1920) si uvedomili, že mnohé príznaky a znaky hyperventilačného dýchania zodpovedajú príznakom a znakom tetánie. Túto skutočnosť si uvedomili dramatickým spôsobom počas experimentu s Goldmanom ako subjektom. Grant ho opisuje takto: "Po 30 minútach výrazného hyperventilačného dýchania A. G. náhle dostal úplnú tetanickú kŕč. Na jej začiatku mimovoľne vydal hlasný výrazný výkrik, pravdepodobne v dôsledku kontrakcie dýchacích svalov a výdych vytláčal cez kontrahované hlasivky. Celé telo bolo strnulé, všetky svaly boli stiahnuté v tetanickom kŕči. Chrbát bol mierne vyklenutý a všetky končatiny úplne vystreté. Uvoľnenie nastalo do 30 sekúnd a ďalšie kŕče sa už neobjavili."