Pýtate sa... odpovedám...

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

O DeepEn...

Prečo názov DeepEn?

DeepEn je skratka z anglického Deep Enrichment, t.j hlboké obohatenie. Enrichment = Obohatenie je akt obohatenia niekoho alebo niečoho alebo stav obohatenia. Presne takto vnímam dych a to ako ovplyvňuje náš život každodenný. Moje prvé verejné prednášky o dýchaní boli v anglickom jazyku a tak DeepEn ostalo v názve aj po presťahovaní sa späť na Slovensko. DeepEn sa v slangovom jazyku prekladá aj ako prehĺbený a prehĺbené dýchanie nám zabezpečuje stabilizáciu nervového i hormonálneho systému, aktiváciu metabolizmu a upokojuje nás ... a to je hlboké obohatenie.

Čomu sa DeepEn venuje?

Služby DeepEn sú zamerané na reštart dychového vzorca a osvetu v téme zdravého dýchania, vnútornej rovnováhy a ochrany a podpory zdravia (prevencie). Jedinečnosť služieb DeepEn je v individuálnom holistickom prístupe k jedincovi a v odovzdávaní nástrojov pre život v zdraví a radosti v každodennosti. Individuálny prístup je prioritou DeepEn. V rámci osvety však organizujeme aj pobyty, odborné prednášky, workshopy, firemné i školské vzdelávanie.

Na aký spôsob dýchania sa v DeepEn zameriavate?

Hlavným cieľom a zameraním DeepEn je reštart bránicového dýchania a správneho dychového vzorca, schopnosť zvládať stres a znovunastolenie vnútornej rovnováhy. Holistický prístup k zdravému dýchaniu zahrňuje aj prácu s telom a mysľou. Dýchanie udržuje život tým, že poskytuje kyslík potrebný na metabolizmus a odstraňuje vedľajší produkt týchto reakcií, oxid uhličitý. Je tiež jedným z hlavných regulátorov pH v tele a má vplyv na autonómny nervový systém, obehový systém a metabolizmus. Dýchací systém zároveň zabezpečuje očistu tela od toxínov. Výdychom dokážeme z tela odstrániť viac ako 70 % škodlivých látok, vrátane emočných toxínov. Je pre život dôležité dýchať správne / zdravo. Kyslík potrebuje každá bunka nášho tela. Dovoľ si zažiť úvodnú Terapiu dychom a uvidíš sám/sama aký zázrak života sa v dýchaní ukrýva.

Kde môžem absolvovať individuálne poradenstvo naživo?

Naživo sa vieme stretnúť v Bratislave. Po vzájomnej dohode aj v inom meste.

Akú metodiku využívate na reštart dychového vzorca?

DeepEn a NADÝCHNI SA ŽIVOTA® je systém vzdelávania, ktorý je zameraný na reštart dychového vzorca a obnovu zdravia jednotlivcov, tímov, spoločností. Metodika je vytvorená na základe rokmi overených a efektívnych postupov. Individuálne poradenstvo, nastavenie vhodných postupov je zamerané na dosiahnutie požadovaných zmien v čo najkratšom čase, s minimálnymi nákladmi a čo najlepším výsledkom. Každý klient si môže vybrať, či chce absolvovať komplexný program NADÝCHNI SA ŽIVOTA® alebo len jeho časť. Cestu k cieľu zadefinujeme spoločne, určíme si rozsah, obsah i jednotlivé kroky spolupráce.

O dýchaní...

Prečo je dôležité dobre dýchať?

V dnešnom rýchlom, rušnom, modernom živote sme stále "v pohybe". Naše telo, myseľ i samotné dýchanie je v neustálom stave "útek alebo útok" (stresová reakcia). Vedomé dýchanie je jediným vedomým spojením s nervovým systémom, ktorý riadi trávenie, imunitu, hormóny a mnohé ďalšie dôležité funkcie. Keď si osvojíš uvedomovanie si vlastného dýchania, budeš mať kontrolu nad svojimi reakciami, nad vlastnou energiou a hladinou stresu.

Potrebujem pomoc pri zvládaní stresu, pomôže mi zdravé dýchanie?

Stres je pre telo dobrý. Keď sme v strese, naše telo sa prepne do režimu ochrany a prežitia (tzv. stav útok / útek). Tento stav bol pred tisíckami rokov nevyhnutný na prežitie, ale dnes je problém v tom, že náš mozog nedokáže rozlíšiť, či nás prenasleduje tiger, alebo ide o menej život ohrozujúcu udalosť, napríklad plač detí, hádku alebo meškanie na stretnutie. Zároveň sa rýchlym tempom života udržiavame v tomto nastavení neustále. V dnešnom spôsobe života máme toľko "spúšťačov", že nie je prekvapením, že sa neustále cítime unavení, nevrlí a vystresovaní. Často stačí, aby sme si tieto spúšťače uvedomili, a zmenili spôsob, akým na ne reagujeme. Kurz Individuálna terapia je nástroj ako zadefinovať svoje spúšťače a naučiť sa tie správne techniky pre ich rozpustenie, nástroje, ktoré ti pomôžu znížiť vplyvy stresu na tvoje celkové zdravie (telo i myseľ).

Čo je to porucha dýchania alebo nesprávne dýchanie?

Najväčšou civilizačnou chorobou dnešnej doby je nesprávne dýchanie. Traja z desiatich ľudí majú hyperventilačný syndróm a oveľa viac ľudí má poruchu dýchania. Porucha dychového stereotypu alebo dychového vzorca je zmenený rytmus, rýchlosť alebo tempo dýchania trvajúci dlhodobo. Dlhodobé nesprávne dýchanie spôsobuje, že dýchaš nad rámec toho, čo tvoje telo vyžaduje. Môžeš dýchať príliš rýchlo, príliš často, cez ústa, nadmerne používať pomocné dýchacie svaly a nedostatočne využívať hlavné dýchacie svaly a kapacitu svojich pľúc. To sa deje v prípade dlhodobého stresu a môže ísť aj o kombináciu všetkých uvedených faktorov. Bohužiaľ tie často ostávajú nediagnostikované. Až 30 % urgentných príjmov je diagnostikovaných s primárnou diagnózou dysfunkcie dýchania alebo hyperventilačného syndrómu, ktoré majú viacero spúšťačov alebo príčin. Dokonca aj závažné ochorenie, ako je rakovina, môže spôsobiť sekundárnu stresovú reakciu, ktorá mení dýchanie, čo má za následok zlý spánok, únavu alebo nevoľnosť (okrem iných príznakov). V rámci kurzu Dýchaj pre úspech sa naučíš techniku správneho dychového vzorca, čo ti pomôže nielen znížiť stres, ale tiež posilniť celkové zdravie a vnútornú rovnováhu.

Koľko času denne si musím vyhradiť pre cvičenie s dychom, aby som uvoľnil/a stres či posilnil/a zdravie?

V prípade práce s dychom je omnoho dôležitejšia pravidelná práca ako jej rozsah. Postačí 5 - 15 minút denne. Dôležité je pracovať každý deň. Len tak dokážeme prepísať zlozvyk na dobrozvyk. Na tomto princípe sú postavené všetky naše kurzy.

Aký je rozdiel medzi vedomým dýchaním a meditáciou?

Meditácia je cvičenie mysle, ktoré pomáha budovať jasnosť, koncentráciu a pokoj. Často sa spája s náboženstvom alebo duchovnosťou, čo je dôvod, prečo sa niektorí ľudia bránia ju vyskúšať. Vedomé dýchanie je iná technika, ale tiež je to prax, ktorá pomáha zamerať tvoje vedomie na prítomný okamih. Meditácia, mindfulness, joga využívajú uvedomovanie si dychu na upokojenie tela a mysle. Dychový tréning je súčasťou týchto praktík, pretože ide o vedomé spojenie sa s nervovým systémom a homeostázou. Telo a myseľ sú prepojené. Keď si smutný/á myslíš na niečo smutné, tvoje telo je ťažké a nepružné, tvoj dych je rovnako ťažký a plytký. Keď pociťuješ radosť, tvoje telo a dýchanie reagujú zodpovedajúcim spôsobom. Vedieť využiť svoje telo / dýchanie na zmenu myslenia, či emócii, má zmysel.

Ako mám pamätať na zdravé (správne) dýchanie počas dňa - v práci, v škole?

Asi ťa sklamem. Ak by si chcel/a myslieť na zdravé dýchanie myslieť a pozorovať svoj dych 24 hodín 7 dní v týždni (24/7), neurobil/a by si v ten deň nič iné. Vôbec nič. Zmena dychového vzorca si vyžaduje zmenu návykov, t.j. vyžaduje si to trpezlivosť a pravidelnosť, vyžaduje si to cvik. V online kurzoch DeepEn a individuálnych terapiách sa naučíš triky a tipy na pravidelnú kontrolu a cvičenie dýchania. mysle alebo tela. Pri syndróme hyperventilácie a tiež úzkosti či tetánie, odporúčam nastaviť si v telefóne pripomienku a každú hodinu skontrolovať svoj spôsob dýchania a venovať cvičeniu 5 minút. Uvedomenie si dýchania si vyžaduje čas a niekedy je ťažké byť "v momente", ak sa cítiš v napätí alebo vystresovaný/á. A to je dôvod, prečo odporúčam nastaviť svoju myseľ na hry s dychom v každodennosti - na začiatok napríklad 5 min. cvičením ráno a večer.

Je možný aj individuálny kurz alebo konzultácie?

Súkromné individuálne konzultácie a kurzy (krátkodobé alebo dlhodobé) sú dostupné online a tiež osobne v Bratislave. V prípade záujmu o tento druh spolupráce mi napíš na info@zdravedychanie.sk alebo si zakúp stretnutie na tejto stránke.

Nemôžem dýchať nosom. Vieš mi pomôcť?

Ak máš dlhodobé problémy s dýchaním nosom, možno budeš musieť vyhľadať svojho lekára alebo ORL odborníka. Ak nemôžeš voľne dýchať oboma nosovými dierkami a jednoduchá voľnopredajná liečba nebola účinná, možno budeš musieť najprv riešiť tento problém, pretože môže byť príčinou poruchy dýchania. Ak sa u ORL odborníka nepotvrdia polypy, opuchy slizníc, či posunutie nosovej priehradky (prepážky) je pravdepodobné, že u teba prevláda dýchanie ústami, ktoré spôsobuje extrémne narušenie vnútorného prostredia a výraznejšie zahlieňovanie systému. V takomto prípade ti viem pomôcť. Naučím ťa ako zmeniť spôsob dýchania, pomôcť telu s odhlienením systému a posilniť svoju imunitu. Si rozhodnutý/á naučiť sa dýchať nosom? Zarezervuj si úvodnú konzultáciu / Terapiu dychom alebo mi napíš na info@zdravedychanie.sk.

Celý život dýcham ústami? Dočítal/a som sa, že je to nesprávne. Mám šancu tento zlozvyk zmeniť a naučiť sa dýchať nosom?

Áno, je to možné! Vyžaduje si to systematický prístup, pravidelné cvičenie a správne nastavenie dychových techník či cvičení myofunkčnej terapie. Dobrá správa je, že to je možné! Práca zmeny dychového vzorca s dýchania ústami na dýchanie nosom si vyžaduje prácu na zmene držania tela, uloženia jazyka, posilnenie vitality pľúc, posilnenie mimických svalov na našej tvári, odhlienenie systému a iné. Postupným zapájaním cvičení a pomocných techník sa to dá zvládnuť. Všetko sa dá, keď sa chce. Pretože: "Kde je vôľa, tam je cesta." Ak si skutočne pripravený/á zameniť tento zlozvyk za dobrozvyk, kontaktuj ma na info@zdravedychanie.sk.

Depresia, úzkosť, tetánia, panické úzkosti

Hoci tréning vedomého dýchania môže zmierniť príznaky depresie, úzkosti, panických úzkosti a tetánie, odporúčam ti, aby si ho vykonával/a vždy pod vedením lekára alebo terapeuta. Zároveň ti odporúčam, aby si o pomoc požiadal/a rodinu, priateľov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí ti pomôžu prekonať ťažké chvíle - psychoterapeuti, psychológovia. V prípade záujmu o individuálnu konzultáciu a spoluprácu ma môžeš kontaktovať na info@zdravedychanie.sk.

Moje dieťa dýcha ústami, v noci chrápe (alebo škrípe zúbkami) a má krivé zúbky a veľa kazov. Venujete sa práci s deťmi?

Práca s deťmi a zmeny dychových vzorcov u detí sú súčasťou mojej praxe. U detí je však dôležitá spolupráca rodičov. Preto je rodič súčasťou každého stretnutia a pracovať musí rovnako ako dieťa na terapii i doma. Dieťa k vám vzhliada, ste jeho vzor a ak pracujete na niečom tak zodpovedne ako ono je to pre neho jednoduchšie a časom bude pre neho omnoho jednoduchšie začať pracovať samostatne. Potrebné je si uvedomiť, že ide o dlhodobú a veľmi komplexnú spoluprácu. Zmena dychového vzorca s dýchania ústami na dýchanie nosom si vyžaduje prácu na zmene držania tela, uloženia jazyka, posilnenie vitality pľúc, posilnenie mimických svalov na našej tvári, odhlienenie systému a iné. Postupným zapájaním cvičení a pomocných techník sa to dá zvládnuť. V prípade záujmu o stretnutie ma kontaktujte na info@zdravedychanie.sk alebo si stretnutie zarezervujte hneď teraz na stránke.

Existujú nejaké dôvody, prečo by som nemal/a absolvovať kurz vedomého dýchania DeepEn alebo individuálnu Terapiu dychom?

Ak máš vážne problémy s dýchaním, napríklad nestabilnú astmu alebo srdcové ochorenia, či si psychiatrický pacient, odporúčam ti poradiť sa s lekárom a fyzioterapeutom, aby si sa uistil/a, že môžeš kurz bezpečne absolvovať. Zároveň môžeš absolvovať úvodnú konzultáciu so mnou. Spoločne sa pozrieme na to či existuje priestor na spoluprácu a aké nastavenie si to vyžaduje. V prípade ďalších otázok ma kontaktuj na info@zdravedychanie.sk.

Môžem absolvovať kurz alebo individuálnu spoluprácu, ak som tehotná?

V tehotenstve telo prechádza fyzickými a hormonálnymi zmenami, ktoré majú obrovský vplyv na dýchanie. V skorých štádiách tehotenstva môže zvýšenie progesterónu spôsobiť zvýšenie dychovej frekvencie, čím sa zrýchli dýchanie, vznikne porucha dýchania a dostavia sa príznaky ako nevoľnosť a únava. Ako tehotenstvo postupuje a pás sa rozširuje, je ťažšie dýchať do hlavného dýchacieho svalu, bránice. Ak je bránicové dýchanie narušené už pred tehotenstvom, dýchavičnosť v tehotenstve je omnoho výraznejšia. Dobrou správou je, že výskum ukázal, že dýchacie cvičenia počas tehotenstva vyrovnávajú hladinu oxidu uhličitého a zlepšujú zdravie matky aj dieťaťa. Zároveň napomáhajú pri aktivácii správnych svalov pri spontánnom pôrode a uľahčujú samotný priebeh pôrodu. Osvojenie si zdravých dýchacích návykov počas tehotenstva tiež pomôže pripraviť sa na bezsenné noci a pomôže ti zvládnuť horskú dráhu materstva. Dych je nástroj, ktorý vnímame od samotného splodenia, počas celého tehotenstva i života. Dieťa vníma dych matky v prenatálnom období i počas svojho života. Keď je tvoj dych pokojný (zdravý) i tvoje dieťa je pokojné (zdravé).

Pravidelne cvičím jogu. Prečo sa mám učiť o zdravom dýchaní?

Joga kladie obrovský dôraz na dýchanie. Je to absolútny základ zdravého a plynulého pohybu i pokojnej mysle. Skúsení učitelia a študenti jogy profitujú z pochopenia vedy a výskumu, ktoré stoja za optimálnym dýchaním. Kľúčom k tomu, aby si z cvičenia jogy vyťažil/a čo najviac, je pochopiť, ako môžeš upraviť svoje dýchanie, aby si optimalizoval/a svoje zdravie. Tieto dýchacie techniky potom môžeš zaradiť do svojej praxe, aby si telo rýchlejšie dostal/a do pokojnejšieho a sústredenejšieho stavu. Zároveň je potrebné povedať, že mnohé jogové techniky (Pranayama) sú strednou a vysokou školou dýchania. Mnohí z nás však majú narušený základ správneho dýchania. Stavať ďalšie stupne dýchania na nesprávnom (nezdravom) základe môže mať nežiaduci vplyv na naše zdravie.

Učíš dýchať aj športovcov?

Športovci, rovnako ako všetci ostatní, môžu trpieť poruchami dýchania. Stres zo súťaže môže zmeniť dýchacie vzorce, a tým aj schopnosť tela podať v daný deň výkon. Zároveň sa stretávam s tým, že mnohí športovci dýchajú plytko, rýchlo či ústami. Naučiť sa priviesť telo späť do pokoja umožňuje športovcom nájsť najlepšie úrovne telesnej chémie a podať maximálny výkon. Programy DeepEn - zdravé dýchanie a individuálne poradenstvo poskytujú nástroje na obnovenie dýchania a zlepšenie fyzického, mentálne i duševného výkonu.

Môže mi dýchanie pomôcť vyrovnať sa so smútkom, frustráciou, hnevom, či inými "ťažkými" emóciami?

Smútok, hnev, frustrácia a iné emócie sú prirodzený proces života. Naučiť sa ako priviesť svoje telo do stavu pokoja a prítomného okamihu je určite uzemňujúce a liečivé. Naučiť sa dobre dýchať nám pomáha naladiť sa na svoje srdce a telo. Dať im to, čo skutočne potrebujú. Dýchanie je odrazom toho, ako sa cítime. Keď sme rozrušení, dýchame rýchlo a nepravidelne. Keď sme šťastní, dýchame pomaly a ľahko. Dychový tréning je jedným z nástrojov, ktorý ti môže pomôcť spracovať a prejsť smútkom, či inými emóciami. Tiež ti odporúčam porozprávať sa s rodinou, priateľmi alebo zdravotníckym pracovníkom, ak máš pocit, že ťa smútok, hnev, či frustrácia ťažia už dlho.

Pomáha dýchanie pri bolesti?

Bolesť je spôsob, akým naše telo oznamuje mozgu, že niečo nie je v poriadku s nervovým systémom, svalmi, kĺbmi alebo kosťami. Spôsob, akým mozog interpretuje bolesť, je veľmi zložitý - vytvára stresovú reakciu, ktorá mení spôsob dýchania, čo nás následne dovedie do režimu prežitia (útek / útok). Ak bolesť pokračuje, stresové hormóny sa naďalej uvoľňujú a spôsobujú stresové dýchanie. Ak sa naučíš ovládať svoje dýchanie, obnovíš vnútornú rovnováhu, rovnováhu stresovej reakcie a nervového systému svojho tela. Zároveň je potrebné povedať, že mnohé bolesti chrbtice sú spôsobené nesprávnym dychovým vzorcom a natrénovaním správneho dýchania, aktiváciou správnych svalov, dokážeme mnohé bolesti chrbtice eliminovať.

O online kurzoch a spolupráci...

Sú k online kurzom potrebné nejaké ďalšie náklady alebo príslušenstvo?

Väčšinu vecí, ktoré potrebujete ku kurzom, máte doma. Cena kurzu je konečná cena.

Ktoré platformy a zariadenia môžem použiť na prístup k online kurzom?

Použiť môžeš všetky zariadenia, ktoré sa pripájajú k webovému prehliadaču. Online kurzy nájdeš v našej Akadémii NADÝCHNI SA ŽIVOTA. Do akadémie sa dostaneš cez menu našej stránky. Stačí kliknúť na tlačítko v pravom hornom rohu nájdeš "Vstúp do Akadémie Nadýchni sa života". Ak už máš svoje prihlasovacie heslo (uhradil/a si kurz), stačí kliknúť a prihlásiť sa. V opačnom prípade je potrebné sa zaregistrovať, čím získaš prístup k bezplatným informáciam v akadémii a k menu online kurzov.

Čo mám robiť po skončení / absolvovaní online kurzu?

Praktizovať, cvičiť a potom ešte raz praktizovať naučené a cvičiť! Udržať si lepšie dýchanie je veľmi jednoduché - postačí 5 - 10 minútové cvičenie dvakrát denne. Vyžaduje si to však pravidelnosť (cvičiť každý deň) a trpezlivosť. Ak máš pocit, že potrebuješ trvalú podporu, odporúčam ti navštíviť miestneho fyzioterapeuta zaoberajúceho sa dýchaním alebo si zvoliť iný kurz z našej ponuky, či individuálnu spoluprácu. Nezabudni, že zmena návyku si vyžaduje čas, trpezlivosť a zodpovedný pravidelný prístup. Možno budeš musieť pracovať na vedomých prestávkach počas dňa, aby si si pomohol/a znížiť množstvo spúšťačov. Kurzy ti poskytnú praktické nápady na začlenenie týchto techník do každého dňa. Nezabudni sa prihlásiť na odber informačného mesačníka "DYCHOVINY", aby si mal/a aktuálne informácie o našich kurzoch a vzdelávacích programoch.

Ako využiť informácie z kurzu čo najlepšie?

Keď si sa už rozhodol/a investovať do svojho zdravia, neodkladaj praktizovanie cvičení na neskôr. Začni ihneď prvým videom / cvičením a zapracuj ho do každodennosti. Postupne si prejdi celým kurzom a zopakuj si ho toľkokrát koľko potrebuješ. Prístup k nemu máš na 12 mesiacov - využi to na maximum!

Ponúkate aj firemné vzdelávanie?

Áno. Ak máte záujem podporiť vo vašej spoločnosti vzdelávanie zamestnancov v oblasti prevencie - obnovy a ochrany zdravia - kontaktujte nás na info@zdravedychanie.sk. Spôsob a dĺžku spolupráce spoločne prispôsobíme vašim možnostiam. Z čoho si môžete vybrať? Články do firemných newsletterov, krátke vzdelávacie videá online, ranné rozvičky či poobedňajšia relaxácia pre zamestnancov, workshopy alebo dlhodobé vzdelávanie. Napíšte, spolu určite niečo vyskladáme. Teším sa na spoluprácu.

Mám záujem o prednášku alebo workshop pre mojich pacientov, kolegov, priateľov? Viete to zabezpečiť?

"Kde je vôľa, tam je cesta." Napíš nám na info@zdravedychanie.sk, spolu sa pozrieme na obsah aj spôsob prezentácie zdravého dýchania či prevencie pre tvoj kolektív.

Chýba ti na tejto stránke odpoveď na tvoju otázku?
Nevadí, napíš ju na info@zdravedychanie.sk alebo chat a odpoveď dostaneš e-mailom.