Spolupracujeme
a podporujeme sa navzájom

DeepEn - zdravé dýchanie je otvorené prirodzenej vzájomnej spolupráci a podpore.

Partneri DeepEn sú tí, ktorí majú rovnaké alebo podobné ciele. Ťaháme za jeden koniec a spoločne tvoríme zdravšiu spoločnosť.


NAŠI PARTNERI

logo_andeldental_kruh
Za našou spoluprácou stojí MUDr. Pavol Andel, ktorý je zakladateľom tohto profesionálneho dentálneho centra a tiež uznávaným odborníkom doma i v zahraničí.
logo_medante_stvorec
Moderná klinika s celostným prístupom ku zdraviu, ktorej súčasťou je tím lekárov a terapeutov so spoločnou víziou: liečiť podstatu zdravotných ochorení.
logo_oradent
Vždy dobre naladená a usmiatá pedostomatologička MDDr. Ingrid Rehorovská je ďalšou podporou v tíme zdravého dýchania. Práca s dychom a láska k deťom - to je to čo nás spája asi najviac.
Pomáha prebudiť potenciál tímov a jednotlivcov cez ľudskosť, dôveru, spoluprácu a samoriadenie. Od počiatku sa zameriava najmä na komunikačné zručnosti, leadership a tímovú spoluprácu.
alergopodcast
Spája ľudí s podobnými zdravotnými problémami a hľadá pre nich tie najlepšie riešenia. Snaží sa o zlepšenie komunikácie medzi pacientami a inštitúciami.
wim-hof-method-deepen
Braňo absolvoval kurz zdravého dýchania "Nadýchni sa života" s DeepEn - zdravé dýchanie a tiež Wim Hof Method tréning. Obaja vnímame dych ako nástroj života a tak vznikla spolupráca prirodzene.