Manipulácia – civilizačná choroba dnešnej doby?

Pár dní pred začiatkom nového roka nastala v mojom živote potreba, opäť sa ponoriť do témy „Manipulácia“ a odkryť to, čo v nej ešte ostalo nespracované.
Pocit manipulácie sa mi začal po dlhom čase vynárať v spojení s jednou osobou, ktorú vo svojom živote vnímam, no nepoznám ju osobne. Jej príspevky, jej meno vo mne vyvolávali pocity, ktoré som niekoľko dní nevedela popísať. A zároveň som ich aj potláčala, veď: „Nie je dôvod, aby sa také niečo dialo – nepoznáme sa.“

Bolo to skutočne zvláštne a neuchopiteľné. Pri spomenutí mena dotyčnej osoby (ďalej ako „O“) sa vo mne všetko zovrelo, telo ostalo ťažké až nehybné, cítila som v ňom obrovské napätie a ťažko sa mi dýchalo, mala som potrebu obhajovať sa. Vládol vo mne nepokoj a úzkosť, nespokojnosť. Vôbec som tomu nerozumela a tak som sa rozhodla vystaviť sa tomu.

Samozrejme, napätie som uvoľňovala prostredníctvom techník, ktoré poznám a ktoré vás učím, a napätie i úzkosť povolili, no nevedela som uchopiť príčinu. Aby som to mohla uchopiť, potrebovala som sa s „O“ skontaktovať a komunikovať s ňou – to bolo moje vedenie pre spracovanie potrebného. Vedela som, že to nie je nič osobné, no zároveň som cítila, že je nevyhnutné vystúpiť z komfortnej zóny a urobiť tento „zvláštny“ krok. To bola moja cesta k uvoľneniu.

Nie vždy to tak musí byť – každý sme predsa jedinečný, každá situácia je jedinečná a preto i potrebné kroky sa odlišujú. Vďaka Bohu „O“ akceptovala moje pozvanie na rozhovor i keď ma takmer vôbec nepoznala. Po rozhovore s „O“ prišlo uvoľnenie a nasledujúce dni prichádzali postupné vhľady.

Vhľad 1:

Definícia zovretia:
MANIPULÁCIA – strach z neslobody, zo zväzovania, zo zlyhania, v mnohých prípadoch zo smrti – nie vždy zapríčinená vonkajším vplyvom.

Myslím si, že na svete neexistuje človek, ktorý by manipuláciu nezažil na vlastnej koži a dokonca v oboch póloch – ako manipulovaný (obeť) i ako manipulátor – či už na vedomej alebo nevedomej úrovni. Manipuláciu vnímam ako „jednu z civilizačných chorôb spoločnosti“, ktorá je tu už tisícročia.

Častokrát manipulujeme, aby sme boli prijatí, akceptovaní, či dokonca (falošne) milovaní, ale manipulujeme aj pre pocit sily/moci, potrebu ovládať iných (pretože nevieme ovládnuť seba). Dokonca sme schopní správať sa manipulatívne sami k sebe – a to tím, že vedome potláčame svoje potreby a nútime sa k veciam, ktoré nám odoberajú energiu. Výsledkom manipulácie sú negatívne myšlienky, slová, skutky a tiež nedostatok životnej energie (vnútorná nerovnováha, únava, nesústredenosť, zvýšená hladina stresu, oslabené zdravie, atď.).

Každá „negatívna emócia, pocit, správanie“ nás oberá o životnú energiu, už len tým, že nám skracuje nádych a výdych.

Sleduj si to!
V akomkoľvek „negatívnom“ stave je tvoj dych ťažší, plytší, rýchlejší.

Môj vhľad 2:
Neexistuje dobrá alebo zlá manipulácia. Manipulácia je vždy manipuláciou – vychádza z pozície ega, z potreby naplnenia nenaplneného, z potreby získať niečo / niekoho i na úkor vlastnej energie.

Častokrát ide o potlačenie vlastnej neprijatej / potlačenej sily, či už na vedomej alebo nevedomej úrovni. Krok vykonaný pod vplyvom manipulácie / vychádzajúci z princípu manipulácie, nie je vykonávaný s čistým úmyslom a s láskou, nevychádza z mojej vnútornej pravdy a lásky, je vykonaný na základe potreby výmeny „niečo za niečo“.
Samotný marketing (reklama v akejkoľvek oblasti života) je dokonalou ukážkou manipulácie.
Odkaz, na ktorý vhľad poukazoval: „Lož (manipulácia, marketing) má krátke nohy. Využi naplno svoju skutočnú pravdivú silu bez potreby manipulovať. Manipulácia je prejavom ega a nepochopenej mužskej energie.

Manipulácia vychádza zo strachu a vytvára strach. Manipulátor koná zo strachu (na vedomej, či nevedomej úrovni) a vytvára strach v živote manipulovaného. Dodáva mu to krátkodobý pocit „spokojnosti.“ Z dlhodobého hľadiska ho to však ničí, čo sa skôr či neskôr prejaví na výsledku jeho činnosti, či života / zdraví.

AKO S MANIPULÁCIOU PRACOVAŤ?

  1. je dôležité pripustiť a prijať, že JE, že existuje v mojom živote
  2. dovoliť si ponoriť sa do seba a zistiť, čo manipuláciu v tvojom živote spôsobuje a čo ju vytvára (príčinu a dôsledok)
  3. tým, že si dovolíš pracovať na príčine a dôsledkoch – v dôvere, pokore, s láskou a vďačnosťou – otvoria sa ti možnosti a cesty pre spracovanie manipulácie v tvojom živote (a tak je to aj s inými emóciami / pocitmi / blokmi)
  4. máš možnosť vyhľadať pomoc – psychológovia, rôzny terapeuti, knihy, atď.. Vždy je potrebné nacítiť si svoju cestu i to s kým/s čím budem spolupracovať – dych ťa navedie. Iná osoba ti môže pomôcť pozrieť sa na „veci z nadhľadu“. Neboj sa zdieľať – nie je to náhoda, že na svete nie si sám/sama. Je nás tu toľko, aby sme sa vzájomne učili, zdieľali a rástli.
  5. základné pravidlo – s odvahou vystúpiť z komfortnej zóny – môže sa stať len to najlepšie pre teba = život bez manipulácie.

AKO TI MÔŽEM POMÔCŤ JA?

To, či je spolupráca so mnou pre teba tá správna, vieš len ty. Dopraj si čas rozhodnúť sa.
V rámci mojej práce sa tejto témy dotýkame s klientmi často a zároveň je to bola/je aj silná téma v mojom osobnom živote. Kúsok z mojej cesty: „Po zvedomení si manipulácie a jej prijatí (že som manipulovaná a manipulujem) sa začali diať „veci“ – prichádzali ľudia i nástroje pre prácu s ňou; zo dňa na deň som dala výpoveď v práci – a nie raz – pretože rôzne odtiene manipulácie sa odkrývali postupne; ukončila som niekoľko vzťahov – v rodine, ale i priateľských a partnerských. A ešte stále sa odkrýva v nových podobách – je to „prefíkaná šibalka“.
Som vďačná za túto cestu, dáva mi možnosť veľa sa učiť o sebe i iných, o našom vzájomnom prepojení a prepájaní. Tým, že manipulácia v nás častokrát vytvára pocity strachu, úzkostí, hnevu – nemôžem ju obísť ani pri práci s dychom, ktorého sa dotýka najvýraznejšie a pritom „neviditeľne“.
Aktuálne ti v DeepEn môže pri spracovaní tejto témy pomôcť:
  • Individuálna terapia dychom (naučím ťa uvoľniť potlačené emócie a pocity aj bez potreby si ich zvedomovať ). Nauč sa pozorovať jemné zmeny svojho dychu a prostredníctvom dychu spoznávať seba a zlepšovať svoj život v každodennosti. Dych je nástroj života – prijíma a púšťa.

  • 30-dňová výzva lásky a vďačnosti – kde prejdeš prijatím a odpustením na všetkých úrovniach svojho života a navyše sa zoznámiš s 30 cnosťami ľudskosti, ktorými dokážeš posilniť svoju vnútornú rovnováhu a skutočnú silu – tvoju silu, ktorá je opakom strachu.
  • Online kurz zdravého dýchania DÝCHAJ PRE ÚSPECH, v ktorom sa naučíš najzákladnejšie techniky pre prácu s dychom a emóciami v každodennosti = naladenie sa na svoj dych + DYCH POKOJA (pre uvoľnenie hnevu, frustrácie, žiarlivosti, atď. a navrátenie pokoja) + DYCH ÚSPECHU (pre uvoľnenie strachov, úzkostí a posilnenie sebaúcty, sebalásky) + DYCH KONCENTRÁCIE (pre navrátenie sa do svojho stredu – do svojej skutočnej sily)
Potrebuješ sa poradiť, ktorú službu zvoliť, napíš mi na tina@zdravedychanie.sk a popíš aktuálnu situáciu. Rozhodnutie pre zmenu je vždy len a len na tebe.
Prajem ti úspešné vykročenie do nového života v každodennosti.
((Tina))

Čo hovoríš na tento príspevok?
Našiel/našla si tam svoje prečo? A možno ťa to vôbec neoslovilo a chceš so mnou zdieľať svoj postoj, svoje vnímanie. Je to v poriadku, zanechaj komentár. A dopísať môžeš aj svoju tému, ktorú by som mala v ďalšom príspevku spomenúť. Ďakujem.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohto komentáru. Zásady spracovania osobných údajov